2.maijā tiesībsargs sniegs konsultācijas Jēkabpils iedzīvotājiem un monitorēs pašvaldību

Tiesībsargs 2.maijā tiksies plkst. 10:00 – 12:00 ar Jēkabpils pensionāru apvienību „Sasaiste” informatīvajā pasākumā “Zini savas tiesības”. Tikšanās noritēs Senioru dienas centrā Jaunajā ielā 38A (ieeja no Nākotnes ielas).

Paralēli Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, 2.stāva zālē no plkst. 10:00 – 12:00 iedzīvotājiem būs iespēja saņemt tiesībsarga biroja juriskonsultu konsultācijas cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos. Uz konsultācijām ir jāpierakstās iepriekš, zvanot uz Tiesībsarga biroja konsultatīvo tālruni 67686768.

Savukārt no plkst. 13:00 tiesībsargs veiks cilvēktiesību un labas pārvaldības principa ievērošanas monitoringu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. Monitorings tiks veikts Jēkabpils pilsētas domē un pašvaldības padotības iestādēs: Dzimtsarakstu nodaļā, Vienas pieturas aģentūrā, Izglītības nodaļā, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļā, Attīstības un investīciju nodaļā, Sabiedriskās kārtības uzraudzības sektorā, Nodarbinātības nodaļā, Bāriņtiesā, Sociālajā dienestā, Kārtības un drošības konsultatīvā komisijā, Nepilngadīgo lietu komisijā, Attīstības konsultatīvā komisijā, Pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvā komisijā, Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijā un Administratīvajā komisijā.