226 personas lūgušas skaidrojumu vai informējušas par iespējamu pārkāpumu

Līdz šim Tiesībsarga birojā vērsušās 226 personas, lai saņemtu konsultāciju par jauno regulējumu attiecībā uz mācību līdzekļu iegādi vai informētu par iespējamiem bērna tiesību iegūt izglītību bez maksas pārkāpumiem. Septembrī saņemti 168 personu ziņojumi.

Lielākoties saņemti vispārīga rakstura jautājumi. Vecāki un skolēni vēlējušies zināt par savām tiesībām konkrētajā situācijā, kā pareizi rīkoties, vai izglītības iestādes rīcība ir tiesiska.

Sūdzības saņemtas par vairākām Rīgas un Latvijas reģionu izglītības iestādēm – skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm. Saņemtās sūdzības risinātas individuāli, sazinoties ar mācību iestādi, atsevišķos gadījumos arī ar novadu Izglītības pārvaldēm vai pat vēršoties pie attiecīgās pašvaldības ar lūgumu izvērtēt iespēju piešķirt papildu finansējumu skolēnu nodrošināšanai ar mācību līdzekļiem.

Pirmskolas izglītības iestāžu gadījumā lielākās neskaidrības ir ar individuālo mācību piederumu, kas jānodrošina vēcākiem, nošķiršanu no mācību līdzekļiem izglītības satura apgūšanai, kas jāpērk izglītības iestādei. Piemēram, šķēres pirmskolas izglītības iestādē var arī būt kā mācību līdzeklis – bērnam apgūstot griešanas iemaņas, nevis kā kancelejas prece (individuālais mācību piederums), kas jāpērk vecākam.

Savukārt skolu gadījumā lielākā problēma ir par darba burtnīcu iegādi, ja tās netiek pirktas par valsts vai pašvaldību līdzekļiem. Problēmas radušās tajos gadījumos, kad vecāki nākuši ar iniciatīvu iegādāties darba burtnīcas, bet daļa vecāku nav piekrituši tās iegādāties. Šajos gadījumos sniegts skaidrojums, ka tiem vecākiem, kuri ierosinājuši darba burtnīcu iegādi, tās jānodrošina arī tiem skolēniem, kuru vecāki nav piekrituši tās iegādāties.

Vairumā gadījumu netika konstatēti tiesību pārkāpumi. Daudzos gadījumos konstatētas skolas un vecāku komunikācijas problēmas – vecāki uztvēruši informāciju saasināti, skola informējusi vecākus ar bērnu starpniecību vai nav sniegusi izsmeļošu informāciju, kā rezultātā radušies pārpratumi, kas ar tiesībsarga iesaistīšanos novērsti.

Par vairākiem gadījumiem Tiesībsarga biroja pārstāvji vērsušies Izglītības kvalitātes valsts dienestā, lai izvērtētu skolas rīcību.