28.februārī tiesībsargs konsultēs ventspilniekus un pilsētas domē veiks monitoringu

Ceturtdien, 28.februārī, no plkst. 14.00 Ventspils pilsētas iedzīvotājus par aktuāliem jautājumiem cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā konsultēs Tiesībsarga biroja juriskonsulti. Konsultācijas būs iespējams saņemt Ventspils pilsētas domē (Jūras ielā 36). Uz konsultācijām ir jāpierakstās iepriekš, zvanot uz tālruni 67686768.

Monitoringa vizītes laikā tiks apmeklēta Ventspils pilsētas dome un pašvaldības padotības iestādes: Izglītības pārvalde, Komunālā pārvalde, Sociālais dienests, Ventspils pilsētas bāriņtiesa, Attīstības pārvalde, Dzimtsarakstu nodaļa, Dzīvokļu nodaļa, Administratīvā komisija un Pašvaldības policija.

Sākot no plkst. 14.00 Ventspils pilsētas iedzīvotāji, ja vēlēsies, varēs saņemt Tiesībsarga biroja juriskonsultu konsultācijas cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos. Uz konsultācijām ir jāpierakstās iepriekš, zvanot uz Tiesībsarga biroja konsultatīvo tālruni 67686768. Konsultācijas iedzīvotājiem ir bez maksas.

Tiesībsarga birojs 2012.gadā uzsāka regulāras monitoringa vizītes Latvijas pašvaldībās, lai izvērtētu cilvēktiesību un labas pārvaldības principa nodrošinājumu pašvaldībās. Šogad monitoringa vizītes notikušas gan Jelgavas pilsētā, gan Jelgavas novadā.

Ventspils vizītes ietvaros tiesībsargs Juris Jansons tiksies arī ar Alternatīvās aprūpes centra „Žēlsirdības māja” pārstāvjiem un romu kopienas pārstāvjiem. Tikšanās ar Alternatīvās aprūpes centra „Žēlsirdības māja” pārstāvjiem noritēs plkst. 12.00 aprūpes centra izveidotajā kafejnīcā „Dižrausis”, Andreja ielā 11. Savukārt tikšanās ar romu kopienas pārstāvjiem – plkst. 15.00 Ventspils vakara vidusskolā, Saules ielā 37.

Iedzīvotāji tiek aicināti iesūtīt uz e-pasta adresi pasvaldibas@tiesibsargs.lv informāciju un priekšlikumus par jautājumiem vai gadījumiem, kuriem pašvaldības monitoringa vizītes laikā Tiesībsarga biroja ekspertiem iedzīvotāja ieskatā būtu jāpievērš papildu uzmanība.