Aicinājums uz konferenci “Izglītības pieejamība”

Aicinām interesentus uz konferenci “Izglītības pieejamība”, ko 3.decembrī no plkst. 10.30 rīko Latvijas Republikas tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Šī gada konferences, kas veltīta starptautiskajai personu ar invaliditāti dienai, vadmotīvs ir izglītības pieejamība pamatskolas un augstskolas posmos, tādēļ konferences 1.sesijā klātesošos iepazīstinās ar Latvijas augstskolu monitoringa rezultātiem, labās prakses piemēriem tepat Latvijā un ārvalstu augstākās izglītības iestāžu pieredzi. Konferences 2.sesija dalīsies trīs tematiskās paralēlajās grupās, kurās pieredzē un stiprajos stāstos dalīsies bērnu ar īpašām vajadzībām vecāki; tiks demonstrēti praktiski risinājumi bibliotēku un informācijas pieejamībai; iepazīstināti ar septiņiem labās prakses piemēriem par atbalstu personām ar invaliditāti Latvijas augstskolās.

Konference notiks šī gada 3. decembrī, plkst. 10.30 – 17.00 Latvijas Nacionāla bibliotēkā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, Konferenču centrā). Telpas ir pieejamas personām ar invaliditāti, pasākumā tiks nodrošināts surdotulkojums. Dalība konferencē ir bez maksas.

Uz konferenci aicinām valsts iestāžu un pašvaldības darbiniekus, NVO, augstskolu, skolu un it īpaši bibliotēku pārstāvjus, kā arī bērnu ar īpašām vajadzībām vecākus.

Konferences programma un reģistrācija konferencei pieejama šeit: https://www.registration.lv/izglitibas-pieejamiba/lv