Aicinām studentus par nevēlamu seksuāla rakstura rīcību augstākās izglītības vidē ziņot vietnē “Vajag palīdzību!”

Latvijas Studentu apvienība un Tiesībsarga birojs sadarbojas, lai iedrošinātu studējošos informēt par gadījumiem, kad studenti no mācībspēku puses saskārušies ar nevēlamu seksuāla rakstura rīcību. Latvijas Studentu apvienības vietnē “Vajag palīdzību” iesniegtās ziņas par šādu rīcību nekavējoties tiks nodotas Tiesībsarga birojam, kurš iesaistīsies jautājuma risināšanā.

Nevēlama seksuāla rakstura rīcība ir jebkāda verbāla (piemēram, seksuāla rakstura komentāri par personas ķermeni, apģērbu vai izskatu, baumu izplatīšana par personas seksuālo dzīvi), neverbāla (piemēram, ceļa aizšķērsošana, uzmācīga aplūkošana, izsekošana, seksuāla rakstura žesti vai skaņas) vai fiziska (piemēram, nevēlami apskāvieni, personiskās distances apzināta pārkāpšana, pieskaršanās personas matiem, apģērbam, ķermenim) seksuāla uzvedība, kuras mērķis vai sekas ir cilvēka cieņas aizskaršana, īpaši tad, ja tiek radīta iebiedējoša, naidīga, pazemojoša, apkaunojoša vai uzbrūkoša vide. Piemēru uzskaitījums nav izsmeļošs, situāciju var būt vēl vairāk.