Aktuālā informācija par tiesībām iegūt izglītību bez maksas

Pēc ilgāka pārtraukuma 2019. gada rudenī tiesībsarga redzeslokā atkal nonāca mācību līdzekļu finansēšanas jautājums – lūgums izvērtēt vecākiem izsniegtā mācību līdzekļu saraksta atbilstību tiesībām iegūt izglītību bez maksas.Mācību grāmatas un darba burtnīcas sarakstā nebija minētas, taču visi iekļautie mācību līdzekļi nebija individuālie mācību piederumi Izglītības likuma 1. panta 125 punkta „k” apakšpunkta izpratnē, kas jāpērk vecākiem.

Tiesībsargs lūdza skolu izvērtēt sarakstā iekļautos individuālos mācību piederumus un izslēgt tos, kas ir vērtējami kā “mācību materiāli” un “iekārtas un aprīkojums”. Skola vēlējās saņemt kontrolējošās institūcijas – Izglītības kvalitātes valsts dienesta viedokli.

Tā rezultātā tiesībsarga pārstāvis piedalījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkotā sanāksmē, kurā kopā ar IZM un VISC pārstāvjiem tika panākta vienošanās par kopīgu viedokli un ieteikumiem attiecībā uz individuālo mācību piederumu nodrošināšanu.

Viedoklis 2020. gada februārī tika nosūtīts pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības speciālistiem izglītības iestāžu informēšanai, aicinot tās pārskatīt praksi individuālo mācību piederumu nodrošināšanā.