Aktualizē labās prakses piemērus starptautiskā līmenī

Trešdien, 2. martā, tiesībsargs Juris Jansons un Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Anete Ilves tiešsaistē uzstājās ar prezentācijām Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) un Ziemeļmaķedonijas tiesībsarga reģionālajā konferencē par Nacionālo cilvēktiesību institūciju kā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām uzraugošo iestāžu stiprināšanu (“Strengthening National Human Rights Institutions as independent monitoring mechanisms for the implementation of the UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities”).

Tiesībsargs savā uzstāšanās informēja par to, kādas ir Latvijas Republikas tiesībsarga funkcijas un tiesības, arī attiecībā uz ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošanas uzraudzību. Savukārt, Anete Ilves stāstīja par labās prakses piemēriem un tiesībsarga sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām. ANO pārstāvji akcentēja surdotulku nozīmi tiesībsargu rīkotajos pasākumos, piemēram, preses konferencēs. Te jāatzīmē, ka Tiesībsarga birojs jau kopš pagājušā gada nodrošina surdotulka un subtitru pieejamību sevis rīkotajos tiešsaistes pasākumos, uzsverot to, kā absolūtu nepieciešamību arī turpmāk.

Šajā dienā Anete Ilves uzstājās kā lektore arī Eiropas Padomes un Gruzijas Tiesībsarga biroja projekta par sociālo un ekonomisko tiesību aizsardzības stiprināšanu Gruzijā (“Strengthening Protection of Social and Economic Rights in Georgia”) apmācībās par neatkarīgo iestāžu (tiesībsargu, nacionālo cilvēktiesību institūciju) iespējām sagatavot un iesniegt alternatīvos ziņojumus saistībā ar Eiropas Sociālo hartu. Apmācībās Latvijas Republikas tiesībsarga sniegtie alternatīvie ziņojumi tika prezentēti kā labās prakses piemērs.