ANO Augstā komisāra Bēgļu jautājumos Ziemeļeiropas reģionālā pārstāvja vizīte Tiesībsarga birojā

Šodien, 10.maijā tiesībsargs tikās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Augstā komisāra Bēgļu jautājumos Ziemeļeiropas reģionālo pārstāvi Henriku M. Nordentoftu.

Vizītes laikā tika pārrunāti aktuāli jautājumi par pašreizējo patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu situāciju valstī, Latvijas redzējumu par starptautisko notikumu attīstību gan Eiropas Savienības līmenī, gan globāli, kā ari iespējām, kā uzlabot Latvijas un UNHCR Reģionālās pārstāvniecības Ziemeļeiropā sadarbību.

H.M. Nordentofta kungs bija vienisprātis ar tiesībsargu, ka līdzšinējā pieredze liecina, ka pārstāvniecība un Tiesībsarga birojs ir sadarbības partneri kopumā ar vienotu izpratni gan par bēgļu situāciju, gan nepieciešamo atbalstu.