ANO Augstais cilvēktiesību komisārs atzinīgi novērtē Tiesībsarga līdz šim paveikto

Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Augstais cilvēktiesību komisārs Zeids Raad Al Huseins nosūtījis Tiesībsargam vēstuli, kurā norādījis, ka atzinīgi novērtē Tiesībsarga līdz šim paveikto, kā arī apsveicis Latvijas Republikas tiesībsargu ar Tiesībsarga birojam piešķirto “A” akreditācijas statusu Nacionālo cilvēktiesību aizsardzības institūciju Starptautiskās koordinēšanas komitejas Akreditācijas apakškomitejā.

Tiesībsargs ir novērtēts ar “A” akreditācijas statusu, kas ir augstākais novērtējums. Atbilstība “A” statusam piešķir balsošanas tiesības, tiesības piedalīties Starptautiskās koordinēšanas komitejas darbā un lēmumu pieņemšanā, kā arī darbā ANO Cilvēktiesību padomē un citos ANO mehānismos.

Akreditācijas process iepriekš norādītajā cilvēktiesību institūcijā nepieciešams, lai saņemtu augstāko starptautiski atzīto novērtējumu par Tiesībsarga atbilstību nacionālo cilvēktiesību institūciju starptautiskajiem standartiem. Tāpat akreditāciju piešķir starptautisku atpazīstamību un aizsardzību kā cilvēktiesību institūcijai, kas atbilst Parīzes principiem.

Vienlaicīgi ANO Augstais cilvēktiesību komisārs savā vēstulē atkārtoti un stingri uzsver, ka nacionālās cilvēktiesību aizsardzības institūcijas jānodrošina ar atbilstošu finansējuma līmeni, lai garantētu to neatkarību aktivitāšu izvēlē un prioritāšu izvirzīšanā.

Tiesībsargs šī gada 26. maijā nosūtīja vēstuli ANO Augstajam cilvēktiesību komisāram ar atbalsta lūgumu uzrunāt Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu, paužot atbalstu nepieciešamībai finansiāli stiprināt Tiesībsarga biroju.

Jāpiemin, ka vairākas starptautiskās organizācijas, tai skaitā ANO Augstā Cilvēktiesību komisāra biroja Nacionālo cilvēktiesību aizsardzības institūciju Starptautiskās koordinēšanas komitejas Akreditācijas apakškomiteja, Latvijas Republikas tiesībsarga akreditācijas procesā ir norādījusi uz adekvāta finansējuma nepieciešamību no valsts, lai varētu izpildīt tam uzticēto mandātu.

ANO Augstā cilvēktiesību komisāra vēstule pievienota pielikumā.