ANO Cilvēktiesību komisijas noslēguma piezīmes par Latvijas ziņojumu

ANO Cilvēktiesību komisija 110.sesijā izskatīja Latvijas iesniegto trešo periodisko ziņojumu par ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi.

ANO Cilvēktiesību komisija 110.sesijas atklāšanā 2014.gada 10.martā ar runu uzstājās tiesībsargs Juris Jansons, savukārt valsts ziņojums tika uzklausīts 2014. gada 12. un 13. martā. 2014. gada 25. martā Komisija pieņēma noslēguma piezīmes par Latvijas trešo ziņojumu.

Dokumentu pakete par Latvijas trešo ziņojumu pieejama ANO mājaslapā (materiāli pieejami angļu valodā).

Tiesībsarga birojs uz valsts valodu ir iztulkojis Komisijas noslēguma piezīmes par Latvijas trešo ziņojumu (neoficiāls tulkojums).