Apbalvoti konkursa “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2023” laureāti

Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2023 apbalvošanas pasākuma intervijas

Bildes no pasākuma skatāmas ziņas apakšā. Bilžu autors – Krists Luhaers.

Otrdien, 5. decembrī, tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) svinīgā apbalvošanas ceremonijā LNB Ziedoņa zālē pasniedza galvenās balvas un atzinības konkursa “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” šī gada laureātiem.

Konkurss ir kļuvis par neatņemamu Tiesībsarga biroja un sadarbības partneru ikgadēju tradīciju, un šogad jau devīto gadu pēc kārtas tas tika rīkots ar mērķi novērtēt un atbalstīt tos cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus, kuri aktīvi pārstāvējuši cilvēku ar invaliditāti intereses.

Kā ierasts, nominantus varēja pieteikt divās kategorijās – “Individuāls sniegums” un “Kolektīvs sniegums” – kopumā astoņās nominācijās. Šī gada konkursā saņemts līdz šim lielākais pieteikumu skaits – kopā 131 pieteikums.

Šogad žūrijas sastāvā bija septiņi dažādu nozaru pārstāvji un sabiedrībā zināmas personības – Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece Ieva Brante, tiesībsargs Juris Jansons, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Vispārīgās lasītavas vadītāja Zane Zvaigzne, žurnālists un radio personība Aidis Tomsons, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte, kā arī influencere un sabiedriskā aktīviste Patrīcija Anna Vavilova.

Svinīgajā ceremonijā uzstājās dziedātājs Intars Busulis un Maestro Kārlis Lācis, dejotāji Krišjānis Bite, Megija Čakste un Marta Užule, kā arī mākslas vingrotāja Karolina Tomilova un akrobāts Jevgenijs Tomilovs.

Īpašs paldies arī pasākuma surdotulcēm – Ievai Solovjovai un Agnesei Vilcānei.

Pieejamas vides iniciatīvas

Balvu par visiem draudzīgākas vides radīšanu piekļuvei dažādiem objektiem, kā arī par jaunām iniciatīvām un veiksmīgiem risinājumiem vides pielāgošanai pasniedza Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis.

Kategorijā “Kolektīvs sniegums” galveno balvu saņēma organizācija “Socintegra”, bet Atzinības – “Piekļūstamība.lv” un “Drogas” par e-veikala veiksmīgo funkcionalitāti.

Gada palīgs

Balvu par līdzdalību, palīdzību un dažādiem atbalsta pasākumiem cilvēkiem ar invaliditāti pasniedza Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

Kategorijā “Individuāls sniegums” galveno balvu saņēma Daugavpils invalīdu biedrības nominētais pārstāvis Nikolajs Trifonovs, savukārt atzinību – izglītības asistente skolēnam ar cerebrālo trieku Monta Vandere un biedrības “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” vadītāja Diāna Vītola.

Kategorijā “Kolektīvs sniegums” galvenā balva tika pasniegta SIA “4 nami”, atzinība –Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centram “Brīnumiņš” un biedrībai “Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem”.

Izglītotājs

Balvu par aktivitātēm, kas ir devušas iespēju cilvēkiem ar invaliditāti iegūt prasmes un zināšanas, pilnveidoties un īstenot sevi, kā arī par sabiedrības izpratnes veidošanu un iekļaušanas veicināšanu pasniedza Latvijas Nacionālās bibliotēkas Vispārīgās lasītavas vadītāja Zane Zvaigzne.

Kategorijā “Individuāls sniegums” galveno balvu saņēma Gulbenes novada Sveķu pamatskolas skolotāja Iveta Gailīte. Atzinība tika pasniegta biedrības ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem “Saknes” pārstāvim Jurim Beikmanim un Ķeguma vidusskolas direktora vietniekam informācijas jautājumos – Aldim Lazdam.

Kategorijā “Kolektīvs sniegums” galveno balvu saņēma Sarunu festivāls “Lampa”, bet atzinības – SIA “IW” un biedrība “Aicinājums Tev”.

Bērnu un jauniešu iedvesmotājs

Balvu par veiksmīgu bērnu un jauniešu ar invaliditāti sociālo iekļaušanu, izglītojot un iedrošinot izzināt kultūras, sporta, mākslas un mūzikas pasauli pasniedza influencere un sabiedriskā aktīviste Patrīcija Anna Vavilova.

Kategorijā “Individuāls sniegums” galveno balvu saņēma burāšanas treneris Guntars Eistreiķis un atzinību – nodarbību organizatore bērniem ar autiskā spektra traucējumiem Diāna Mekša, kā arī Diāna Gailuma par kopienas izveidi Jelgavā, kas paredz bērnu ar īpašām vajadzībām vecāku un aizbildņu regulāras tikšanās.

Savukārt kategorijā “Kolektīvs sniegums” galveno balvu saņēma jauniešu kustība “Pagalms”, atzinību–biedrība “Bushido centrs” un nodibinājums “Latvijas Bērnu atbalsta fonds”.

Sociālo tīklu balss

Balvu tiem, kuru viedoklis un pieredzes stāsti, raisītās diskusijas vai rīkotie vebināri sociālajos tīklos un blogos radījuši rezonansi plašākā sabiedrībā, pasniedza influencere un sabiedriskā aktīviste Patrīcija Anna Vavilova.

Kategorijā “Kolektīvs sniegums” galveno balvu saņēma Sociālais projekts #RobertsDara.

Nodarbinātības veicinātājs

Balvu par iesaistošiem pasākumiem, dodot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti realizēt sevi un iekļauties darba tirgū, pasniedza tiesībsarga vietniece, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja Ineta Piļāne.

Kategorijā “Individuāls sniegums” galveno balvu saņēma sociālā uzņēmēja Nora Heinrihsone.

Kategorijā “Kolektīvs sniegums” galveno balvu saņēma SIA “SMJ Accounting”, bet atzinības SIA “DentaNata” un sociālais uzņēmums “Sonido”.

Kultūras vēstnesis

Balvu par sniegto iespēju cilvēkiem ar invaliditāti baudīt kultūras pasākumus un par risinājumiem visiem pieejamai mākslai pasniedza Latvijas Nacionālās bibliotēkas Vispārīgās lasītavas vadītāja Zane Zvaigzne.

Kategorijā “Individuāls sniegums” galveno balvu saņēma fonda “Nāc līdzās” valdes priekšsēdētāja Sarma Freiberga un atzinību – Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina maģistra programmas vadītāja, profesore Barbara Ābele, kā arī Strenču bibliotēkas darbiniece Antra Else.

Kategorijā “Kolektīvs sniegums” galveno balvu saņēma Latvijas Kultūras akadēmijas studenti par satīrisku spēlfilmu “Slima suņa murgi”, atzinības – Latvijas Jaunā teātra institūts un biedrība “Dauna sindroms Latvija”.

Uzdrīkstēšanās

Balvu par jaunām iniciatīvām vai radošu rīcību, pārstāvot cilvēkus ar invaliditāti, viņu tiesības un intereses, pasniedza Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece Ieva Brante.

Kategorijā “Individuāls sniegums” galveno balvu saņēma reto slimību dienas informatīvās kampaņas iniciatore un galvenā organizatore Ieva Plūme. Atzinības saņēma – deinstitucionalizācijas projekta Zemgales reģionā “Atver sirdi Zemgalei” vadītāja Dace Strautkalne un Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”  struktūrvienības Daudzfunkcionālais centrs “Jumis” vadītāja Agrita Sleže.

Kategorijā “Kolektīvs sniegums” galveno balvu saņēma Sociālais uzņēmums “Mobilizing”/Difftravel”, atzinības – biedrība Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” un domubiedru grupa – Elīza Siliņa, Madara Luīze Grasmane, Nikoleta Anna Rudoviča, Renāte Robļevska, Edgars Bāgants par iekļaujošas vides veidošanu bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem Ogres novadā.

Pateicības

Tiesībsarga pateicību saņēma Malda Caune par neatlaidību un cilvēku ar invaliditāti dzīves apstākļu uzlabošanu, Artis Utināns par mecenātismu un stipendiju fonda izveidi Preiļu novadā un sociālo tīklu aktīviste Rita Prane. Pateicības saņēma arī biedrība “Cerību spārni”, Latvijas Autisma apvienība un Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”.

LNB Pateicības saņēma – Anna Stankeviča, Ina Miķelsone, Inese Jumīte, Vita Alksne, Rihards Dombrovskis un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbinieki.

Konkursa rīkotāju teiktais

Juris Jansons, tiesībsargs: “Ikvienam cilvēkam sabiedrībā jābūt iespējai apgūt zināšanas un prasmes, darboties un realizēt sevi, nokļūt un iekļūt visur, kur nepieciešams un vēlas, kā arī baudīt dzīves skaistumu un daudzveidību. Paldies tiem labajiem cilvēkiem, kuri nav vienaldzīgi, bet gan ar savu uzņēmību, zināšanām, sirds siltumu un aizrautību rada iespējas, kā sabiedrību veidot pieņemošāku un iekļaujošāku.”

Ivars Balodis, invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs: “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam ir unikāla iniciatīva ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas savienībā. Šīs iniciatīvas laikā sabiedrība piesaka organizācijas, uzņēmumus un individuālus cilvēkus, kas paveikuši kādu nozīmīgu darbu cilvēku ar invaliditāti dzīves uzlabošanai. Esam lepni un pateicīgi ikvienam, kurš palīdz, ierauga, uzklausa, atbalsta un, pats galvenais, nepaliek vienaldzīgs. Šogad saņemto pieteikumu skaits ir labs indikators tam, ka sabiedrība mainās un kļūst atvērtāka un pieņemošāka. Pateicoties tiesībsarga, apvienības “Apeirons” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas partnerībai ir izveidojusies stabila tradīcija, kas stiprina un attīstīta cilvēciskās vērtības.”

Zane Zvaigzne, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centra Vispārīgās lasītavas vadītāja: “Latvijas Nacionālai bibliotēkai ir liels gods piedalīties un uzņemt “Gada balvas cilvēku ar invaliditāti atbalstam” apbalvošanas ceremoniju, bet tas ir arī pienākums ikdienā rūpēties, lai bibliotēka un visi tās resursi būtu pieejami ikvienam.Priecē tas, ka ar katru gadu šis notikums kļūst arvien jaudīgāks un tiek pamanīti un novērtēti arvien vairāk pieteikumu. Šī balva iedvesmo jauniem darbiem, iedrošina cilvēkus ar invaliditāti būt aktīviem un izglītot sabiedrību būt saprotošākai un atbalstošākai.”

Bilžu autors – Krists Luhaers.