Apmācības “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana izraidīšanas procesā” projekta “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)”

Šogad, 16.novembrī Tiesībsarga birojs projekta “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr.TSB/PMIF/2018/1) 3.pasākuma “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošana izraidīšanas procesā” ietvaros organizēs tiešsaistes apmācības “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana izraidīšanas procesā ”.

Apmācības notiks sadarbībā ar Valsts robežsardzi un tajās piedalīties ir uzaicināti dažādu institūciju pārstāvji. Piedalīsies pārstāvji no Valsts robežsardzes, Rīgas bāriņtiesas, Ropažu novada bāriņtiesas, Zilupes novada bāriņtiesas, Rēzeknes pilsētas bāriņtiesas, Bauskas novada bāriņtiesas, Ventspils pilsētas bāriņtiesas, Rundāles novada bāriņtiesas, Viļakas novada bāriņtiesas, Valkas novada bāriņtiesas, Krāslavas novada bāriņtiesas, kā arī nevalstiskajām organizācijām – Centra Marta un Latvijas Sarkanā krusta.

Apmācības tiek organizētas, lai veicinātu iespējamo cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu piespiedu izraidīšanas procesā, kā arī stiprinātu iesaistīto institūciju sadarbību. Lai nodrošinātu, ka apmācību laikā dalībniekiem ir iespējams iesaistīties diskusijās, bet vienlaikus arī tiek apmācīts pēc iespējas plašāks personu loks no institūcijām, kas ir vai var tikt iesaistītas piespiedu izraidīšanas procesā, 2020.gada 26.novembrī plānotas atkārtotas apmācības, uz kurām arī tiks aicināti pārstāvji no Valsts robežsardzes, bāriņtiesām un nevalstiskajām organizācijām.