Apmācības par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un novēršanu

Šī gada 25. un 26.septembrī Rīgā notiek apmācības par cilvēktirdzniecības atpazīšanu un tālāku darbu ar iespējamiem vai esošiem cilvēktirdzniecības upuriem. Apmācībās piedalās Tiesībsarga biroja, Valsts robežsardzes un Centra “Marta” pārstāvji.

 Apmācības tiek rīkotas starptautiska piespiedu izraidīšanas novērošanas projekta Forced-return monitoring (FReM II) ietvaros, tās vada Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra Cilvēku tirdzneicības apkarošanas programmas vadītājs Madis Vainomā (Madis Vanomaa) un Serbijas nevalstiskās organizācijas “Astra” vadītāja Marija Andjelkoviča (Marija Andjelković), kā arī Nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa sniedz informāciju par normatīvo regulējumu un praksi Latvijā.