Ar grozījumiem tiesību aktos konkrētāk tiks definēti mācību līdzekļi

Šodien, 2013.gada 14.janvārī izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis un tiesībsargs Juris Jansons informēja par izstrādāto risinājumu mācību līdzekļu definēšanai, kas uzskatāms par būtisku soli, risinot bezmaksas izglītības jautājumu.

Tiesībsargs atbalsta ierosinātos grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā. Vienlaikus tiesībsargs norāda, ka, iespējams, ir nepieciešami grozījumi arī Izglītības likuma 14.panta „Ministru kabineta kompetence izglītībā” 15.punktā.

Esošā redakcija: Ministru kabinets: 15) nosaka kārtību, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi;

Iespējamā redakcija: Ministru kabinets: 15) nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi;

Projekts (11.01.2013.)

Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi:

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Aktualitates/MK_noteikumu_projekts_140113.pdf