Arodbiedrībām ir aktīvi un nelokāmi jāiestājas par darba ņēmēju interešu aizstāvību

Darba ņēmēju intereses šobrīd neaizstāv neviens. Arodbiedrību sūtība ir aizstāvēt darba ņēmēju tiesības un intereses. Taču lielai daļai Latvijas strādājošo tik būtiskajā nodarbinātības un taisnīga atalgojuma jautājumā arodbiedrības ietur klusuma pauzi.

Neskaitāmi desmiti nevalstisko organizāciju sevi dēvē par arodbiedrībām. Taču tad, kad visaktīvāk būtu jāiesaistās par darba ņēmēju tiesību un interešu aizstāvību, tās ir vai nu ilgajās brīvdienās vai ietur nogaidošo klusumu. No tā var izdarīt pieņēmumu, ka šīs organizācijas ir izveidotas kādu citu mērķu dēļ vai tās vienkārši ir apjukušas un nespēj stāties pretī valdošās koalīcijas politiķu un atsevišķu darba dēvēju retorikai, ka taisnīga atalgojuma jautājums sagraus ekonomiku.

„Arodbiedrību galvenajam darbam ir jābūt vērstam uz darba ņēmēju tiesību un interešu aizstāvību, tajā skaitā arī valdības līmenī. Biedru naudu iekasēšana un ekskursiju organizēšana nedrīkst kļūt par galveno arodbiedrību nodarbi. Es aicinu arodbiedrības aktīvi un nelokāmi iestāties par darba ņēmēju interešu aizstāvību,” pie arodbiedrību pamatsūtības apelē tiesībsargs Juris Jansons.

Nepieņemama ir arī situācija, ka valdības galvenās aktivitātes un rīcības politikas šobrīd netiek vērstas uz to, lai nodrošinātu ikvienam Satversmē garantētās tiesības uz darbu, taisnīgu atalgojumu un labklājību. Finanšu ministram jābūt ne tikai darba devēju interešu aizstāvim, bet jāiestājas arī par darba ņēmēju interesēm. Situācija, ka iepriekšējo gadu laikā šo valsti pametusi vairāki simti tūkstoši ekonomiski aktīvi Latvijas iedzīvotāji, atstās smagas sekas uz Latvijas valsts pastāvēšanu nākotnē.

Tiesībsargs aicina finanšu ministru ne tikai ieklausīties darba devēju atrunās, kāpēc jautājumu par taisnīgu atalgojumu, tajā skaitā minimālo algu, šobrīd atstāt nerisinātu, bet ņemt vērā ekonomikas atziņu, ka tikai, saņemot taisnīgu atalgojumu, darbinieki nodrošinās augstu darba ražīgumu. Turklāt pats finanšu ministrs ir atzinis, ka, nodrošinot taisnīgu atalgojumu, tiks izskausta arī ēnu ekonomika.