Atsevišķas NVO radījušas starptautiskajām organizācijām neprecīzu priekšstatu par nepilsoņu cilvēktiesību ievērošanu Latvijā

Aktīvi iesaistoties cilvēktiesību problēmu diskusijās starptautiskajā līmenī, Latvijas Republikas tiesībsargs ir novērojis, ka atsevišķu nevalstisko organizāciju darbības rezultātā starptautiskajām organizācijām ir radīts neprecīzs priekšstats par nepilsoņu cilvēktiesību ievērošanu Latvijas Republikā. Konfrontēšana nacionālā un starptautiskā līmenī ir risks sabiedrības šķelšanai un nesaskaņām starp dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem Latvijā, ko savlaicīgi nav novērsušas Latvijas Republikas atbildīgās amatpersonas. Latvijas Republikas tiesībsargs saskaņā ar savu mandātu paust neatkarīgu, objektīvu viedokli par cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, norāda uz tiesībsarga konstatēto nepilsoņu tiesību ievērošanas jomā Latvijas Republikā.

Ņemot vērā Latvijas Republikas politiķu nespēju skaidrot attiecīgos jautājums, Latvijas Republikas faktiskie iedzīvotāji ar nepilsoņa statusu nav motivēti naturalizēties un iegūt Latvijas Republikas pilsonību, cerot uz priekšrocībām, ko dod nepilsoņa statuss un sola tās organizācijas, kas veicina sabiedrības šķelšanos Latvijā.

J.Jansons aicina EDSO pie nepieciešamības ņemt vērā Latvijas Republikas tiesībsarga atzinumu par nepilsoņu tiesību ievērošanu Latvijas Republikā. Tiesībsargs lūdz starptautisko organizāciju norādīt Latvijas Republikas atbildīgajām amatpersonām uz tādas politikas īstenošanas nepieciešamību, kas veidotu vienotu sabiedrību Latvijā, kur mazākumtautību pārstāvjiem tiek nodrošināta nepieciešamā izpratne un atbalsts valsts valodas apgūšanā, kā arī tiesības saglabāt minoritāšu valodu un kultūru.

Pilns 2013.gada 5. decembra vēstules Nr. 1-5/318 teksts Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai pievienots pielikumā.