Baltijas un Ziemeļvalstu ombudu tikšanās

19.-20.septembrī Latvijas Republikas tiesībsargs organizē Baltijas valstu un Ziemeļvalstu ombudu tikšanos. Tās laikā ar ārvalstu kolēģiem tiks pārrunātas aktualitātes ombudu jeb tiesībsargu birojos, kā arī attiecīgajās valstīs.

Šī gada tikšanās tēma ir cieši saistīta ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas rosinātiem grozījumiem valstu likumdošanā, kā arī noteikumu piemērošanu praksē. Dalībnieki diskutēs arī par tiesību uz vārda un izteiksmes brīvību salāgošanu ar citām pamattiesībām, tai skaitā aspektiem, kas jāņem vērā žurnālistikā.