Bērnu aprūpe ir lielākoties attieksmes, nevis finanšu jautājums

Latvijas bērnu namos atrodas 198 bērni līdz 2 gadu vecumam. Tas ir smags ANO Bērnu tiesību aizsardzības konvencijas pārkāpums, jo bērnu nami nav bērnam labākais risinājums. Ir citi bērnam daudz labvēlīgāki ārpusģimenes aprūpes risinājumi, piemēram, audžuģimenes, aizbildņi un SOS bērnu ciemati, tomēr valsts un pašvaldības kūtri izmanto šos alternatīvos risinājumus, aizbildinoties, ka tie ir nepietiekami. Tomēr, kā rāda arī Latvijas prakse, šī atruna ne vienmēr atbilst patiesībai.

Latvijas bērnu namos atrodas 198 bērni līdz 2 gadu vecumam. Tas ir smags ANO Bērnu tiesību aizsardzības konvencijas pārkāpums, jo bērnu nami nav bērnam labākais risinājums. Ir citi bērnam daudz labvēlīgāki ārpusģimenes aprūpes risinājumi, piemēram, audžuģimenes, aizbildņi un SOS bērnu ciemati, tomēr valsts un pašvaldības kūtri izmanto šos alternatīvos risinājumus, aizbildinoties, ka tie ir nepietiekami. Tomēr, kā rāda arī Latvijas prakse, šī atruna ne vienmēr atbilst patiesībai.

Latvijas bērnu namos atrodas 198 bērni līdz 2 gadu vecumam. Tas ir smags ANO Bērnu tiesību aizsardzības konvencijas pārkāpums, jo bērnu nami nav bērnam labākais risinājums. Ir citi bērnam daudz labvēlīgāki ārpusģimenes aprūpes risinājumi, piemēram, audžuģimenes, aizbildņi un SOS bērnu ciemati, tomēr valsts un pašvaldības kūtri izmanto šos alternatīvos risinājumus, aizbildinoties, ka tie ir nepietiekami. Tomēr, kā rāda arī Latvijas prakse, šī atruna ne vienmēr atbilst patiesībai.