Bērnu drošība izglītības iestādē: tiesiskais regulējums

Latvijā ir izstrādāts tiesiskais regulējums par bērna drošību izglītības iestādēs un Tiesībsarga birojs iedzīvotāju ērtībai un pārskatāmībai ir to apkopojis.

Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas juriskonsulti ir vairākās Latvijas skolās pēc to uzaicinājuma snieguši lekcijas un konsultācijas par tiesisko regulējumu saistībā ar bērna drošību izglītības iestādēs. Tiesībsarga birojs turpinās izglītojošo un skaidrojošo darbu arī turpmāk. Ja skola vēlas, lai Tiesībsarga biroja pārstāvji šādu lekciju vai konsultāciju sniedz, aicinām rakstveida lūgumu nosūtīt uz Tiesībsarga biroja e-pasta adresi tiesibsargs@tiesibsargs.lv.

Tiesībsarga biroja apkopotais materiāls par bērnu drošības izglītības iestādēs tiesisko regulējumu pievienots pielikumā.