Bilingvālā izglītība Latvijā un sabiedrības integrācija

Pielikumā pievienots Tiesībsarga biroja sagatavots informatīvais materiāls par bilingvālo izglītību Latvijā un sabiedrības integrāciju.