Būvniecības nozare tirgojas ar parlamentu par nodokļu nomaksu uz darbinieku rēķina

Biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” ar Ekonomikas ministrijas atbalstu virza Saeimā grozījumus Darba likumā, kas paredz par virsstundu darbu maksāt 50%, ja tiek slēgta ģenerālvienošanās nozarē par atalgojumu, kas ir būtiski lielāks par minimālo algu valstī.

Aizvadītajā nedēļā Saeima vērsās pie tiesībsarga, lūdzot izvērtēt likumprojektu “Grozījums Darba likumā”. Iepazīstoties ar likumprojektu un tā anotāciju, tiesībsargs iebilst pret tā tālāku virzīšanu un aicina Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju to neatbalstīt.

Tiesībsargs: “Nupat pieņemtais Satversmes tiesas spriedums ārstu algu lietā liecina, ka nav taisnīgi un tiesiski vienu tautsaimniecības nozari nostādīt atšķirīgā situācijā, ja tam nav leģitīma mērķa.”

Ārstu algu lietā atšķirīgas attieksmes leģitīmais mērķis bija nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kas ekonomiskās krīzes apstākļos varēja tikt uzskatīts par pieņemamu īslaicīgu risinājumu. Šajā gadījumā nozarē, kas apgroza milzu naudas summas, atšķirīgas attieksmes mērķis ir cīnīties ar ēnu ekonomiku.

Tiesībsargs: “Manuprāt, pats prasījums nav atbilstošs labiem tikumiem, jo prasa legalizēt nelikumību. No tā varam secināt, ka nozare atzīst – “mēs nemaksājam nodokļus”, un tirgojas ar likumdevēju, solot tos maksāt, uz darbinieku pamattiesību rēķina, proti, maksājot mazāk par virsstundu darbu. Turklāt ir apšaubāma paša likumprojekta kvalitāte – nav noteikts, kas ir būtiski lielāks atalgojums un kas to kontrolēs, turklāt tas potenciāli rada risku, ka nozarē, kur darbinieki jau saņem lielāku atalgojumu par minimālo darba algu, arī vēlēsies maksāt piemaksu par virsstundu darbu 50% apmērā bez jebkāda ekonomiska pamatojuma.”

“Vēršu uzmanību, ka jau šobrīd normatīvie akti paredz iespēju nozarei slēgt ģenerālvienošanos, paredzot nozarē strādājošiem labvēlīgākus nosacījumus, nevis pasliktinot darba tiesiskos apstākļus. Savukārt cīņai ar ēnu ekonomiku un “aplokšņu algām” ir citi mehānismi,” piebilst tiesībsargs.

Likumprojektā ietvertā tiesību norma neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajā teikumā nostiprinātajam vienlīdzības principam.

 

Pielikumā tiesībsarga vēstule Saeimai.