Cik pieejama personām ar invaliditāti ir iekļaujošā izglītība Latvijā?

Par to, cik pieejama ir pamata un augstākā izglītība, kāda ir vecāku pieredze, cīnoties par to, lai bērns mācītos parastā skolā, kā uzlabot situāciju un kas jau izdarīts līdz šim – tāds ir konferences “Izglītības pieejamība” ietvars. Konferenci organizē tiesībsargs kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Izpētot augstākās izglītības pieejamību, tiesībsargs apsekoja augstskolas uz vietas visā Latvijā, gan noskaidroja pašu personu ar invaliditāti viedokli.

Apsekojot Latvijas augstskolas, jāsecina, ka augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem salīdzinoši vislielākā izpratne ir par telpu fizisko pieejamību, kaut gan informatīvās vides pielāgošanu veikt ir visvieglāk, ērtāk un izmaksu ziņā draudzīgāk. Kopumā ir apsekoti 164 objekti, no tiem 81 augstskolu ēka, 42 bibliotēkas un 40 dienesta viesnīcas.

Trešdaļa (31,6%) no 18-34 gadus veciem respondentiem, kuri nav studējuši augstskolā, vislabprātāk izglītību turpinātu kursos un semināros, 22,7% respondentu neplāno turpināt studijas, 19,8% izvēlētos studijas augstskolā. Kā iemesls, kāpēc augstskolas vietā personas vēlētos trupināt izglītību kursos un semināros, tiek norādīts: patīk iegūt jaunas zināšanas (23,5%), kursus un seminārus var apmeklēt paralēli darbam (14,8%), kā arī kursi un semināri ir lētāki nekā studijas augstskolā (11,1%). Savukārt kā argumenti par labu studijām augstskolā tiek minēti šie: labāk apmaksāts darbs nākotnē (34,1%), studijas augstskolā ir loģisks izglītības turpinājums (19,3%) un patīk mācīties (15,9%).

Konferences 2.sesija tiek dalīta trīs tematiskajās grupās. Necerēti lielu interesi un dalībnieku skaitu guvusi 1.tematiskā grupa “Izglītības pieejamība un vecāku pieredze” – tajā vecāki dalīsies ar savu pieredzi un padomiem, kā bērniem ar īpašām vajadzībām iekļauties vispārizglītojošā skolā. Otrās tematiskās grupas ietvaros Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvji demonstrēs praktiskus risinājumus bibliotēku un informācijas pieejamībai. Savukārt trešās grupas dalībniekus iepazīstinās ar Latvijā esošiem labās prakse piemēriem atbalsta sniegšanā personām ar invaliditāti augstskolās.

Paralēli konferencei “Izglītības pieejamība” turpat Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā noritēs jau iepriekšējā gadā labi iesāktā tradīcija – kontakbirža jeb burziņš. Šīs aktivitātes mērķis ir organizācijām, kas darbojas personu ar invaliditāti jomā, sniegt iespēju informēt par saviem atbalsta pasākumiem, dibināt sadarbības kontaktus turpmākiem projektiem un parādīt savu veikumu. Pasākumā piedalīsies gandrīz 20 organizācijas.