Cik smaga drīkst būt skolas soma? Un vai skolā jābūt skapītim?

Tiesībsarga birojā saņemts vecāku jautājums par skolas somas smagumu un skapīšu problemātiku skolā.

Bērnu somu smaguma un skapīšu  jautājumu regulē 2002.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 7.punkts: “Iestāde veicina iespēju izglītojamajiem glabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē, lai netiktu pārsniegts izglītojamā somas piepildījuma svars, kas atbilst maksimālajām pārnēsājamo priekšmetu smaguma normām attiecīgajā vecuma grupā:

  • izglītojamajiem, kas ir jaunāki par 9 gadiem, — 2,5-3,5 kg;
  • 9-11 gadus veciem izglītojamajiem — 3,5-4 kg;
  • 12-13 gadus veciem izglītojamajiem — 4-4,5 kg;
  • 14-15 gadus veciem izglītojamajiem — 4,5-5 kg;
  • 16 gadus veciem un vecākiem izglītojamajiem — 5 kg un vairāk.”

Tātad, lai nepārsniegu bērnam pieļaujamo skolas somas svaru, skolai jārisina jautājums par iespēju daļu mācību līdzekļu glabāt skolā. Piemēram, saņemt no bibliotēkas otru komplektu grāmatu, lai viens būtu mājās, bet otrs – skolā, vai atstāt skolā skapītī grāmatas tajos mācību priekšmetos, kuros nav mājasdarbu u.tml. Formulējums “iestāde veicina” norāda uz skolas pienākumu meklēt risinājumu.