Cilvēki ar invaliditāti ir tādi paši darbinieki kā citi

Latvijas Republikas tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” šī gada 29. novembrī rīkoja konferenci par darba tirgus pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Konferences ietvaros cilvēki dalījās savos pieredzes stāstos par nodarbinātības iespējām Latvijā, valsts nodarbinātības politikas veidotāji un īstenotāji informēja par esošo un plānoto šajā jomā, kā arī tika prezentētas praktiskas vadlīnijas darba devējiem par darba vides pielāgošanu.

Saskaņā ar tiesībsarga veiktās darba devēju aptaujas rezultātiem divas trešdaļas darba devēju uzskata, ka cilvēki ar invaliditāti ir tādi paši darbinieki kā citi, pat vēl vairāk – atzīst, ka tie ir labi un profesionāli darbinieki, un labprāt darbā pieņemtu šādus ļaudis arī turpmāk. Attiecībā uz kavējošiem faktoriem personu ar invaliditāti nodarbinātībā – 60% darba devēju norāda, ka tiesību normas ir smagnējas un par maz atbalsta darba vietas pielāgošanā, kas neveicina motivāciju nodarbināt darbinieku ar invaliditāti.

Uzklausot atbildīgas valsts institūcijas, secināms, ka:

  • ir redzami vairāki jauni virzieni, kas līdz šim sociālajā politikā bijuši maz attīstīti, piemēram, motivācijas programmas, mentorings, sabalansēta un pārdomāta kvotu sistēma, prevencijas pasākumi, lai cilvēki neizkristu no darba tirgus; ir svarīgi parādīt valsts pārvaldi kā paraugu cilvēku ar invaliditātes nodarbināšanā;
  • pieejamie dati liecina, ka esošie nodarbinātības atbalsta pasākumi, kas palīdz cilvēkiem ar invaliditāti iekļauties darba tirgū, ir salīdzinoši efektīvi, taču redzamas arī iespējas pilnveidei.

Tiesībsargs: “Gribu aicināt Nodarbinātības valsts aģentūru kopā ar Labklājības ministriju apsvērt, kā par šīm iespējām vēl mērķtiecīgāk informēt cilvēkus un darba devējus. Svarīgi, lai sabiedrība kopumā uzzina par veiksmīgiem piemēriem, citādi viedoklis par sistēmu vairāk rodas no neveiksmīgajiem piemēriem un reizēm var būt nepelnīti nepareizs.”

Konferences dalībnieki atzīst, ka ikviens cilvēks ir individuāls un šajā jomā bez individuālas pieejas neiztikt. Lai piedāvājumu klāsts sasniegtu mērķi, tiesībsargs aicina atbildīgo institūciju vadītājus padomāt, kā izglītot savus darbiniekus, kā lūkoties uz katru esošo vai potenciālo darbinieku ar individuālu pieeju un patiesu vēlmi atbalstīt cilvēka ar invaliditāti veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū. 

Konferences ietvaros tika prezentēts kopīgi ar nevalstiskajām organizācijām izstrādātais praktiskais materiāls – vadlīnijas darba devējiem par cilvēku ar noteikta veida invaliditāti nodarbināšanu un atbilstošu darba vides pielāgošanu, vienlaikus prezentējot arī labās prakses piemērus. Galvenā gūtā atziņa – vispirms pavaicāt pašam cilvēkam, kas viņam būtu vajadzīgs un kā to veiksmīgāk nodrošināt.

Tiesībsarga atgādinājums: “Ikvienam ir tiesības uz pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā un nodarbinātību atbilstoši kompetencēm”.