Cilvēktiesību jautājumi veselības aprūpes jomā

Pielikumā pievienots Tiesībsarga biroja sagatavots informatīvais materiāls par cilvēktiesību jautājumiem veselības aprūpes jomā.