Cilvēku tirdzniecība darba sludinājumu aizsegā

Tiesībsargs aicina iedzīvotājus būt ļoti vērīgus, izvēloties darba vietu, jo cilvēku tirdzniecība nezaudē aktualitāti. Aiz vilinošiem darba piedāvājumiem nereti slēpjas negodprātīga un pat krimināli sodāma rīcība. Ieskatam – 2021. gadā Latvijā konstatēts 61 cilvēku tirdzniecības gadījums. No tiem 53 darbaspēka ekspluatācijas gadījumi, kuros upuri bijuši 49 vīrieši un četras sievietes, kā arī septiņas sievietes pakļautas seksuālajai ekspluatācijai, viena – piespiedu fiktīvajām laulībām.[1]

Vasarā, kad daudzi cilvēki meklē piepelnīšanās avotus gan tepat Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām, ir iespēju laiks cilvēku tirgotājiem. Līdzšinējā pieredze rāda, ka cilvēku tirdzniecība plaukst neatkarīgi no tā, vai ir Covid-19 pandēmija, silta vasara vai krīzes apstākļi. Var teikt, ka drīzāk visi iepriekš minētie aspekti spēlē par labu cilvēku tirdzniecībai.

Arvien vairāk var redzēt sludinājumus par iespējām strādāt dažādos būvniecības uzņēmumos, ēdināšanas sektorā un sezonālajos darbos (ogu lasīšana, dārza uzkopšanas darbi u.tml.). Tomēr ne vienmēr uzņēmēji savus mērķus realizē labu nodomu vadīti. Var teikt, ka “ne viss ir zelts, kas spīd”. Šķietami vilinošie piedāvājumi slēpj gan negodīgus komersantus, gan cilvēkus ar krāpnieciskiem nolūkiem, diemžēl – arī cilvēku tirgotājus.

Tiesībsargs: “Darbaspēka ekspluatācijā ļoti bieži cilvēki nonāk tieši pēkšņu, ļoti dāsnu darba piedāvājumu dēļ, kam patiesībā nav nekāda reāla seguma, bet tikai vervētāju vēlme iedzīvoties uz cilvēku paverdzināšanas rēķina. Tāpēc aicinu ikvienu darba meklētāju ļoti rūpīgi izvērtēt sludinājumu saturu, lai nekļūtu par cilvēku tirdzniecības vai cita noziedzīga nodarījuma upuri! Aicinu pirms stāšanās darba attiecībās pārliecināties par darba devēja sniegtās informācijas patiesumu, kā arī īpašu uzmanību pievērst darba devējam – tā juridiskajam statusam, sasniedzamībai un kontaktinformācijai.”

Viena no būtiskākajām lietām darba attiecībās ir darba līgums, kurā jāvienojas par darba apjomu, stundām, samaksu, kā arī darba apstākļiem. Kas īpaši attiecas uz darbu ārvalstīs – tiesībsargs aicina nekādā gadījumā nepakļauties spiedienam, nenodot savus personu apliecinošos dokumentus glabāšanā darba devējam. To izdarot, cilvēks riskē zaudēt savu brīvību.

“Situācijā, ja persona tiek nodarbināta piespiedu apstākļos, piemēram, tiek atņemts personu apliecinošs dokuments, ierobežotas iespējas atstāt darba vietu, darba apstākļi ir antisanitāri, tiek nodarītas fiziskas vai morālas ciešanas, aicinu ikvienu nekavējoties vērsties Valsts policijā un pie viena no sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas cilvēku tirdzniecības gadījumā ir biedrības “Patvērums “Drošā māja”” un “Centrs MARTA”. Ja situācija notikusi ārvalstīs, ziņojiet vietējai policijai, meklējiet konsulāro palīdzību jeb Latvijas vēstniecību konkrētajā valstī!” piebilst tiesībsargs.


[1] Pārskats par cilvēku tirdzniecības situāciju Latvijā 2021. gadā, 2022, http://www.cilvektirdznieciba.lv/uploads/files/ct_parskats_2021.pdf