Dalība Starptautiskās romu dienas pasākumā Jūrmalā

Trešdien, 5. aprīlī Jūrmalas pašvaldība rīkoja ikgadējo pasākumu par godu Starptautiskajai romu dienai, kurā Tiesībsarga biroja juridiskā padomniece Elīna Ūsiņa dalībniekiem stāstīja par Tiesībsarga biroja lomu romu tiesību aizsardzībā un sabiedrības izpratnes un iecietības veicināšanā.

“Romi [..] vēl joprojām ir viena no sabiedrības atstumtākajām un diskriminētākajām daļām. Jo vienkārši baidāmies, nesaprotam atšķirīgo, savas domas un attieksmi balstām aizspriedumos un stereotipos. Svinot Starptautisko romu dienu, mēs sabiedrībai atgādinām arī būtiskas dažādu tautību līdzās pastāvēšanas vērtības – iecietību, toleranci, vienlīdzību un nediskrimināciju, kas sakņojas savstarpējā cieņā”, tā pasākuma dalībniekus uzrunāja Elīna Ūsiņa.

Pirms svinīgā koncerta iedzīvotāji bija aicināti uz informatīvo tikšanos par romu līdzdalības iespējām. Kultūras ministrijas pārstāvis un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “PROTI un DARI!” Jūrmalas koordinatore informēja semināra dalībniekus par to, kā Latvijas pašvaldībās, tostarp Jūrmalā, darbojas romu mediatori, par iespējām saņemt atbalstu no pašvaldības, kā arī Jūrmalas romu jauniešu dalību projektā “PROTI un DARI!”.

Svinīgajā pasākumā tika sveikti pilsētas romu iedzīvotāji, uzstājās Jūrmalas romu jauniešu kolektīvs “Romani jag” un viesmākslinieki Georgijs Čerņavskis un Irina Mainerte.

Starptautiskā romu diena tiek atzīmēta visā pasaulē kopš 1971. gada 8.aprīlī, lai veicinātu sabiedrības izpratni par romiem, kas ir Eiropas vislielākā mazākumtautība.