Daugavpilī notiks informatīvs seminārs par bērnu drošības izglītības iestādēs tiesisko regulējumu

Šī gada 28. augustā plkst. 11:00, Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notiks informatīvais seminārs pašvaldības iestāžu vadītājiem, novada bāriņtiesu, administratīvās komisijas un policijas  pārstāvjiem. Seminārā piedalīsies arī Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere. Galvenā semināra tēma būs bērnu drošības izglītības iestādēs tiesiskais regulējums, taču ņemot vērā lielo interesi par izglītības bez maksas nodrošināšanas jautājumiem, semināra dalībniekiem būs iespēja vēlreiz noklausīties jaunāko informāciju un skaidrojumus arī par šo tēmu. Seminārs tiek organizēts, lai sekmētu institūciju sadarbību bērnu attīstībai drošas vides nodrošināšanā.

Pielikumā pievienota Tiesībsarga biroja veidota prezentācija par bērnu drošības izglītības iestādēs tiesisko regulējumu.