Dīkstāves pabalsts pienākas arī patentmaksas maksātājiem un pašnodarbinātiem pensionāriem

Valsts vairākām personu grupām, kuru ienākumus negatīvi ietekmējusi Covid-19 izplatība, ir lēmusi izmaksā dīkstāves pabalstu.

Viena no šādām grupām ir pašnodarbinātas personas. Tomēr ne visas pašnodarbinātās personas valsts skatījumā ir to pelnījušas. Dīkstāves pabalstu nepiešķir patentmaksas maksātājiem.
Tiesībsarga ieskatā tas, ka patentmaksas maksātāji nevar saņemt dīkstāves pabalstu, ir absolūti netaisnīgi vairāki iemeslu dēļ. Pirmkārt, šie nodokļu maksātāji sevi nodarbina Latvijas valsts oficiāli izveidotā nodokļu režīmā. Otrkārt, šie nodokļu maksātāji strādā atbilstoši valsts izvirzītiem noteikumiem, t.sk. attiecībā uz naudas plūsmas kontroli. Treškārt, šo nodokļu režīmu Covid-19 krīze ir skārusi tikpat lielā mērā, kā jebkuru citu pašnodarbināto personu līdzīgās krīzes skartajās nozarēs. Tas, ka līdz šim patentmaksas maksātāju režīms bija liberāls un to nevajadzēja kontrolēt, nevar būt tiesisks iemesls, ka krīzes laikā tam nav jāizrāda solidaritāte un jānostāda nevienlīdzīgā situācijā. Nav rodams racionāls skaidrojums, kādēļ valdība nav meklējusi reālus, taisnīgus un solidārus risinājumus patentmaksas maksātājiem, jo viņi no nodokļu samaksas (solidaritātes) viedokļa ir tikpat līdzvērtīgi nodokļu maksātāji kā citi pašnodarbinātie.

Lai neatstumtu šī nodokļu režīma nodokļu maksātājus no iespējas būt līdzvērtīgiem nodokļu maksātājiem – tiesībsargs aicina noteikt, ka patentmaksas maksātājs ir tiesīgs saņemt dīkstāves pabalstu, iesniedzot konta izrakstus par noteiktu laika periodu, tādējādi uzrādot līdzšinējos ienākumus no saimnieciskās darbības un attiecīgi pierādot zaudējumu apjomu pašreizējā ārkārtējā situācijā.

Vēl viena grupa, kura līdz šim nevar saņemt dīkstāves pabalstu ir pašnodarbinātas personas, kuras saņem vecuma vai izdienas pensiju. Jāņem vērā, ka daudziem pensijas saņēmējiem saimnieciskās darbības veikšana tāpat kā darba ņēmējiem ir viņu izdzīvošanas jautājums, ņemot vērā kaut vai, piemēram, datus par nelielajām vecuma pensijām un to saņēmēju skaitu. Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam arī pašnodarbinātajiem, kas vienlaikus ir vecuma vai izdienas pensijas saņēmēji, ir jānodrošina tādi paši valsts atbalsta pasākumi kā citiem saimnieciskās darbības veicējiem.

 

Tiesībsarga vēstule Ministru kabinetam “Par dīkstāves pabalstu patentmaksas maksātājiem un pašnodarbinātiem pensionāriem” pieejama šeit.