Diskusija Līdzdalība un iesaistīšanās – laba pārvaldība praksē”

Piektdien, 31.janvārī plkst. 15.00 notiks atvēršanas pasākums žurnāla “Latvijas intereses ES” jaunākajam numuram, kas īpaši veltīts labas pārvaldības tematikai. Par godu šim notikumam Politologu biedrība un Tiesībsarga birojs organizē diskusiju “Līdzdalība un iesaistīšanās – laba pārvaldība praksē”.

Pasākumu vadīs Iveta Reinholde, Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas vadītāja un Latvijas Politologu biedrības priekšsēdētāja. Savu dalību apstiprinājusi Valsts Kancelejas direktores vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja Eva Upīte, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta direktore Inga Skujiņa un tiesībsargs Juris Jansons.

Diskusijas programma:

15.00-15.10 Žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” zinātniskā redaktore, profesore Žaneta Ozoliņa

15.10-15.30 Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons

15.30-15.45 Valsts Kancelejas direktores vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja Eva Upīte

15.45-16.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta direktore Inga Skujiņa

16.00-16.30 Jautājumi, atbildes, komentāri, kopsavilkums

Žurnāla “Latvijas intereses ES” jaunākā numura atvēršanas pasākums notiks Tiesībsarga biroja 4.stāva zālē, Baznīcas ielā 25, Rīgā.

Žurnālā “Latvijas intereses ES” analizēts pārvaldības jēdziens tā daudzveidīgajās izpausmēs un pieejās, aptverot gan ES Balto grāmatu “Eiropas pārvaldība”, gan nacionālās rīcībpolitikas. Turklāt, žurnāla jaunākais numurs veltīts labas pārvaldības tematikai, kas sasaucas gan ar Latvijas prezidentūras ES padomē prioritātēm, gan ar Latvijas Republikas tiesībsarga prioritātēm.