Diskusija “Netradicionālo reliģiju iekļaušana Latvijas kultūrtelpā”

Juristu dienu ietvaros, 18. aprīlī no plkst. 15.00 līdz 17.00, Tiesībsarga birojs organizē diskusiju “Netradicionālo reliģiju iekļaušana Latvijas kultūrtelpā”.

Diskusijā piedalīsies Latvijas vadošie teoloģijas, tiesībzinātņu un sociālās antropoloģijas pētnieki un eksperti, kā arī citu nozaru pārstāvji.

Pasākumā tiks apspriestas tādas tēmas, kā reliģijas loma mūsdienu Latvijas sabiedrībā, mazākuma reliģiju līdzāspastāvēšanas izaicinājumi Latvijas kultūrtelpā, netradicionālo reliģiju pārstāvju integrācija sabiedrībā un valsts tiesību apmērs regulēt personu reliģijas izpausmes. 

Diskusijas mērķis ir spriest par reliģijas vietu un lomu Latvijas sabiedrībā un meklēt atbildes uz daudzajiem jautājumiem par reliģijas brīvības garantēšanu sabiedrībā, īpaši mazāk zināmajām un izprotamajām reliģijām.

Latvijas iedzīvotāju tiesības uz reliģijas brīvību ietver tiesības brīvi noteikt savu attieksmi pret reliģiju, individuāli vai kopā ar citiem pievērsties kādai reliģijai vai nepievērsties nevienai no tām, brīvi mainīt savu reliģisko vai citu pārliecību, veikt reliģisko darbību, kā arī paust savu reliģisko pārliecību. Līdz šim mazākuma reliģijas Latvijā nav radījušas būtiskus izaicinājumus, un arī publiska reliģiskās pārliecības paušana sabiedrībā nav raisījusi plašas diskusijas. Tomēr tiesībsargs uzskata, ka globalizācija, migrācija ir procesi, kas Latvijas politiskās dienas kārtībā iekļaus un nodos plašākai sabiedrības apspriedei virkni jautājumu, kas saistīti ar reliģijas brīvības garantēšanu tādām konfesijām, kas Latvijā netiek uzskatītas par tradicionālām, ir mazskaitlīgi pārstāvētas un sabiedrībā ir mazāk zināmas un izprotamas.

Diskusija notiks Tiesībsarga birojā, Baznīcas ielā 25, 4. stāva konferenču zālē, Rīgā. 

Pieteikties: sūtiet pieteikumu, norādot savu vārdu un uzvārdu uz konference@tiesibsargs.lv.

Sīkāku diskusijas ietvaru var apskatīt pievienotajā programmā.