EAPN-Latvia atbalsta tiesībsarga pētījumā paustos secinājumus

Eiropas Pretnabadzības tīkla (European Anti Poverty Network – EAPN) Latvijas organizācija EAPN-Latvia nosūtījusi tiesībsargam rezolūciju, kurā pauž atbalstu tiesībsarga un LU veiktajam pētījumam un piekrīt tajā ietvertajiem secinājumiem un rekomendācijām.

EAPN-Latvia piekrīt tiesībsarga viedoklim, ka, pretēji politiķu solījumiem nodokļu reformas rezultātā nostiprināt sociālo taisnīgumu, tieši otrādi – vēl vairāk ir pieaugusi ienākumu nevienlīdzība. Organizācija ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, aicinot nekavējoties rīkoties atbildīgi un ņemt vērā pētījuma rezultātus un veikt visaptverošas reformas nodokļu sistēmā.

Organizācijas vēstule pievienota pielikumā.