Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīkla (ENNHRI) locekļi ārkārtas Ģenerālajā asamblejā nobalso par Krievijas izslēgšanu

Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīkls ir organizācija, kurā biedrojas vairāk nekā 40 institūcijas no dažādām Eiropas valstīm. Šīs institūcijas strādā, lai uzraudzītu cilvēktiesību ievērošanu savās valstīs, regulāri piedalās dažādās pieredzes apmaiņās, sniedz priekšlikumus gan savstarpēji, gan centralizēti Eiropas līmenī.

ENNHRI mērķi ir:

  1. stiprināt dalīborganizācijas, veicinot informācijas un labas prakses apmaiņu, organizējot izaugsmi veicinošus pasākumus;
  2. atbalstīt dalīborganizācijas, lai tās atbilstu ANO Parīzes principiem to dibināšanas un akreditācijas laikā, kā arī gadījumos, kad tās tiek apdraudētas;
  3. savienot organizācijas ar Eiropas institūcijām, veicinot to iesaistīšanos reģionālajos mehānismos, palielinot to atpazīstamību un iejaucoties reģionālajā tiesiskajā un politikas attīstībā.

Ņemot vērā, ka Krievijas Nacionālā cilvēktiesību institūcija jeb Krievijas Federācijas Cilvēktiesību komisāra darbs jau vairāk nekā gadu neatbilst nekādiem cilvēktiesību standartiem, ENNHRI ārkārtējā Ģenerālās asamblejas balsojuma rezultātā pieņemts lēmums izslēgt šo organizāciju no sadarbības tīkla.

Plašāku informāciju varat lasīt ENNHRI mājaslapā.