Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas vizīte Latvijā

Šī gada 10.-20.maijā pārbaudes vizītē Latvijā bija ieradušies Eiropas Padomes Spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai soda novēršanas komitejas (CPT) pārstāvji, kuri vizītes laikā tikās arī ar tiesībsargu un Tiesībsarga biroja pārstāvjiem.

Komiteja dodas periodiskās vizītēs uz dalībvalstu ieslodzījuma vietām (cietumiem, īslaicīgās aizturēšanas vietām policijas iecirkņos, ārzemnieku aizturēšanas centriem) un iestādēm, kurās cilvēkiem atņemta vai ierobežota brīvība. Šīs vizītes mērķis bija pārliecināties par Latvijas atbildīgo iestāžu paveikto un komitejas rekomendāciju izpildi kopš tās ziņojuma par Latviju 2017.gadā.

Komitejas pārstāvji vizītes noslēgumā informēja atbildīgās iestādes par tās sākotnējiem secinājumiem.  Plānots, ka šī gada otrajā pusē tiks pieņemts komitejas ziņojums ar detalizētu problēmu un ieteikumu kopumu.

Viena no Tiesībsarga biroja funkcijām ir nacionālais preventīvais mehānisms, kura pienākums ir veikt arī regulāras vizītes uz iestādēm, kurās cilvēkiem ir vai varētu tikt ierobežota brīvība. Vizīšu mērķis ir novērst sliktas izturēšanās riskus. Pārbaudes vizītes notiek bērnunamos, pansionātos, psihoneiroloģiskajās slimnīcās, ieslodzījuma vietās, aizturēto ārzemnieku un patvēruma meklētāju izmitināšanas vietās. Nacionālie preventīvie mehānismi papildina komitejas darbu katras valsts nacionālajā līmenī.

Informācija par Komitejas vizīti Eiropas Padomes mājaslapā (angļu valodā): https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-visits-latv-1