Ekonomiskā krīze negatīvi un neatgriezeniski ietekmējusi arī nopelnītās pensijas apmēru

Personas, kuras pensionējušās finanšu krīzes laikā, saņem ievērojami mazāku pensiju nekā personas ar tādu pašu darba stāžu, sociālajām iemaksām un vecumu, kas pensionējušās ekonomiskās izaugsmes gados. Atšķirību iemesls ir piemērotais kapitāla indekss, kas finanšu krīzes gados bija negatīvs.

Tiesībsargs Juris Jansons ar labklājības ministru Uldi Auguli tiksies trešdien, 16.aprīlī plkst. 12.00. Tikšanās mērķis ir pārrunāt tiesībsarga atzinumā konstatētos cilvēktiesību pārkāpumus un rast iespējamos risinājumus. Tikšanās notiks Tiesībsarga birojā, Baznīcas ielā 25, 2.stāvā.

Plašāku sabiedrību un mediju pārstāvjus ar atzinumā konstatēto un sarunas gaitā pārrunāto tiesībsargs iepazīstinās uzreiz pēc tikšanās ar labklājības ministru, t.i., plkst. 12.30.

Valsts ir atzinusi, ka katram cilvēkam ir tiesības saņemt tādu pensiju, kādu tas ir nopelnījis ar savām sociālajām iemaksām un darba stāžu. Atzinumā tiesībsargs konstatējis, ka realitātē pensija tiek aprēķināta mazāka nekā cilvēks to nopelnījis.

Pārbaudes lieta ierosināta pēc vairāku personu iesnieguma, kas pie tiesībsarga vērsušies par vienu problēmsituāciju – par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras aprēķināto vecuma pensijas mazo apmēru piemērotā apdrošināšanas iemaksu algas indeksa rezultātā.