Eiropas Padomē diskutē par mākslīgā intelekta ietekmi uz cilvēktiesībām

Šī gada 30.-31. martā Amsterdamā, Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāres Dunjas Mijatovičas birojā tikās Eiropas nacionālo cilvēktiesību aizstāvji, lai diskutētu par pieaugošo mākslīgā intelekta ietekmi uz cilvēktiesībām.  Tikšanās piedalījās arī Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītājas vietniece Gundega Bruņeniece.

Kā tikšanās laikā norādīja komisāre Mijatoviča, tehnoloģijas ir būtiska mūsdienu pasaules sastāvdaļa. Paredzams, ka mākslīgais intelekts tuvākajā nākotnē kļūs aizvien sarežģītāks un rafinētāks. Neatkarīgām un efektīvām cilvēktiesību aizsardzības institūcijām ir nozīmīga loma pārraudzīt to, kā mākslīgā intelekta sistēmas jau šobrīd ietekmē cilvēktiesības, un preventīvi novērst iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus.

Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka jārada visaptverošākas un cilvēktiesībās balstītas pieejas mākslīgā intelekta izmantošanai. Tāpat dalībnieki norādīja uz jau konstatētajiem izaicinājumiem saistībā ar pārredzamu un piekļūstamu informāciju par automatizētu lēmumu pieņemšanas sistēmu izmantošanu, tostarp valsts pārvaldē.

Arī Tiesībsarga birojā mākslīgā intelekta un cilvēktiesību mijiedarbības tēma ir viena no šī brīža aktualitātēm, īpaši pievēršot uzmanību iespējamiem to cilvēku tiesību aizskārumiem, kuriem var būt ierobežotas zināšanas un iespējas izprast pārkāpumu un iestāties par savām tiesībām.