Iekļaujoša, pieejama un ilgtspējīga politika cilvēkiem ar invaliditāti

3. decembrī visā pasaulē tiek atzīmēta cilvēku ar invaliditāti diena. Šī ir diena, kad vēlreiz vēlamies atgādināt, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi mūsu sabiedrībā. Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem aptuveni 20% no pasaules iedzīvotājiem ir cilvēki ar dažāda veida invaliditāti.

Tiesībsargs jau vairāku gadu garumā atzīmē 3.decembri, organizējot virkni aktivitātes, kas mudina cilvēkus domāt plašāk, iekļaujošāk, iecietīgak. Par neatņemamu tiesībsarga organizētu notikumu sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku ir kļuvusi “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”, kura katru gadu norisinās 3. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tāpat arī vairāku gadu garumā tiek rīkota konference, kas veltīta cilvēku ar invaliditāti dienai, uz kuru tiek aicināti pārstāvji no dažādām nozarēm, lai runātu, diskutētu un pats galvenais liktu cilvēkiem aizdomāties.

Lai gan šis gads ir bijis kā liels pārbaudījums ikvienam no mums, tiesībsarga ieskatā bija vēl svarīgāk pateikties tiem cilvēkiem, kuri nodrošina, lai cilvēku ar invaliditāti tiesības tiktu ievērotas un viņu dzīves kvalitāte tiktu uzlabota. Tāpēc arī šajā gadā tika izsludināts konkurss “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”, kuram šogad pieteicās rekordliels pieteicēju skaits. Virtuālā gada balvas pasniegšana pieejama šeit.

Šis gads ir bijis nozīmīgs un vēsturisks arī no sociāli atbildīgas valsts aspekta, jo tiesībsargs ir iesniedzis vairākus  pieteikumus Satversmes tiesā, kas tieši skar cilvēku ar invaliditāti dzīvi Latvijā, kā arī sekojis līdz deinstitucionalizācijas procesam, norādot uz tā pārlieku gauso gaitu un  efektivitātes trūkumu. Tiesībsargs uzskata, ka izšķiroša loma ir valsts spējai sadarboties ar nozaru nevalstiskajām organizācijām, tieši tās vislabāk spēj reaģēt krīzes situācijās, kā arī norādīt patiesos problēmu cēloņus un iespējamos risinājumus. Runājot par nākotni, tiesībsargs Juris Jansons uzsver: “ka sociāli atbildīga politika nav iespējama bez jēgpilnas un mērķētas starpresoru sadarbības un nākotnē tam ir jāpievērš ar vien lielāka un lielāka uzmanība”.