Ieteikumi bērnu tiesību ievērošanai Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētu un citu šāda veida pasākumu organizēšanā

Tiesībsargs Juris Jansons, 03.08.2015. tiekoties ar izglītības ministri Mārīti Seili par bērnu tiesību ievērošanu XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, norādīja uz vairākiem aspektiem, kas būtu jāņem vērā šāda veida pasākumu organizēšanā bērnu tiesību ievērošanai.

1. Bērnu pieļaujamās noslodzes noteikšana un ievērošana (pieļaujamā mācību slodze ir noteikta, darba slodze ir noteikta), piemēram, katrai vecuma grupai jāsastāda plānoto stundu skaits pasākumā, lai nepieļautu pārslodzi. Programma jāveido atbilstoši bērnu pieļaujamai noslodzei, nevis otrādi – bērnu vajadzības jāpakārto programmai.

2. Bērnu pamatvajadzību nodrošināšana:

– regulāras, pilnvērtīgas un kvalitatīvas ēdienreizes;

– dzeramā ūdens pieejamība gan pasākuma laikā, gan izmitināšanas vietās;

– piemērotas naktsmītnes, ievērojot sanitāri – higiēniskos, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus, kā arī nodrošinot privātumu;

– bērnu dienas režīma ievērošanas uzraudzība (pietiekams naktsmiers, atpūta, ēšana);

– atpūtas iespēju nodrošināšana pasākuma (mēģinājumu) laikā.

3. Informācijas par bērnu veselības stāvokli nodrošināšana.

4. Kvalitatīvās infrastruktūras pasākumu norises vietā nodrošināšana.