Ikgadējā Baltijas un Polijas bērnu ombudu konference Rīgā

No 1. līdz 2. martam Rīgā norisinās Baltijas un Polijas bērnu ombudu konference.

Šogad konferences ilgums būs divas dienas. Pirmajā sesijā pārstāvji iepazīstinās ar katras valsts iepriekšējā gada aktualitātēm un šī gada prioritātēm. Otrajā sesijā speciālisti diskutēs par cietušo bērnu vai liecinieku nopratināšanas metodēm, sarežģījumiem un labās prakses piemēriem.

Otrā konferences diena jeb trešā sesija veltīta darbam grupās. Katrā grupā piedalās pārstāvji no visām četrām pasākuma dalībvalstīm. Izvērtējot piedāvāto tēmu aktualitāti, tiks izvēlēta viena tēma, kura nozīmīga visās valstīs, lai pēcāk veiktu starptautisku pētījumu ar salīdzināmiem rezultātiem. Šādā veidā tiktu iegūta gan pieredze no kaimiņvalstīm, gan iespējamie risinājumi konkrētajām situācijām.

Grupu darbu koordinēs un profesionālu pētnieku ievirzi piešķirs Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pārstāvji Dr. sc. soc. Ieva Kārkliņa un Mārcis Trapencieris.