Informācija par mazu bērnu vecāku darba tiesībām

Viens no Latvijas Republikas tiesībsarga darbības mērķiem ir sekmēt vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un jebkāda veida diskriminācijas novēršanu.

 

2016. gada nogalē tiesībsargs aptaujāja darba devējus un mazu bērnu (līdz piecu gadu vecumam) vecākus. Strādājošu grūtnieču un mazu bērnu vecāku aptaujas rezultātā tiesībsargs secinājis, ka nereti darbinieki nav informēti par viņiem paredzētajiem īpašajiem atbalsta pasākumiem.

 

Gan darba devēju, gan topošo un esošo mazu bērnu vecāku aptaujas rezultāti un no tiem izrietošie secinājumi apkopoti tiesībsarga pētījumā “Diskriminācijas aizlieguma principa ievērošana darba tiesiskajās attiecībās pret mazu bērnu vecākiem”.

 

Tiesībsarga birojā izstrādāti divi informatīvie materiāli – informācija darba devējiem par normatīvajā regulējumā paredzētiem atbalsta pasākumiem grūtniecēm un mazu bērnu vecākiem un “Īsais tiesību kurss jaunajiem vecākiem”, kurā ar mākslinieka Edgara Sima zīmētām karikatūrām un komentāriem skaidrotas topošo un jauno vecāku tiesības.