Informatīvais materiāls vecākiem par pirmsskolas izglītības pieejamību

Tiesībsargs ir sagatavojis informatīvo materiālu vecākiem, kas skaidro pirmsskolas izglītības pieejamību Latvijā.

Informatīvajā materiālā izskaidrots pirmsskolas izglītības pieejamības tiesiskais regulējums, kā arī iespējamais risinājums, ja pirmsskolas izglītība netiek nodrošināta bez maksas.