Informatīvs materiāls: Īsais tiesību kurss jaunajiem vecākiem

Viens no Latvijas Republikas tiesībsarga darbības mērķiem ir sekmēt vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un jebkāda veida diskriminācijas novēršanu. Aptaujājot strādājošas grūtnieces un mazu bērnu vecākus, tiesībsargs ir secinājis, ka nereti darbinieki nav informēti par viņiem paredzētajiem īpašajiem atbalsta pasākumiem.

Tādējādi, lai veicinātu strādājošo informētību par savām tiesībām, sadarbībā ar mākslinieku Edgaru Simu Tiesībsarga birojā ir izstrādāts informatīvs materiāls “Īsais tiesību kurss jaunajiem vecākiem”, kurā ar asprātīgām karikatūrām un skaidrojumiem no darba attiecības regulējošajiem normatīvajiem aktiem skaidrotas topošo un jauno vecāku tiesības.

Pilnu materiālu atradīsiet šeit.