Informējiet tiesībsargu, ja joprojām Jums jāpērk mācību materiāli!

Tiesībsargs aicina ziņot par gadījumiem, kad skola joprojām liek vecākiem iegādāties materiālus skolas mācību procesa nodrošināšanai. Informāciju par skolu, klasi, mācību priekšmetu, iegādājamo mācību materiālu un veidu, kā skola izteikusi vecākiem nepieciešamību iegādāties skolai vajadzīgo, tiesībsargs aicina sūtīt līdz 30.septembrim uz e-pasta adresi bezmaksas.izglitiba@tiesibsargs.lv.

Vasarā Saeima veica grozījumus Izglītības likumā un noteica valstij un pašvaldībai pienākumu ar 2013. gada 1. septembri nodrošināt skolēnus ar visu mācību procesam nepieciešamo. Lai pārliecinātos, kā izmaiņas likumā ieviestas dzīvē, tiesībsargs veic atkārtotu jeb kontroles datu vākšanu, kurā aicina vecākus, skolēnus un skolotājus informēt par gadījumiem, kad skola joprojām liek (nevis aicina vai lūdz) vecākiem iegādāties tos mācību līdzekļus, kas pēc likuma ir jānodrošina skolai par valsts un pašvaldības finansējumu.

Katru iesūtīto informāciju tiesībsargs izskatīs atsevišķi un sazināsies ar mācību iestādi, lai risinātu attiecīgo problēmu un panāktu likuma normu ievērošanu.