Invaliditātes dienai veltītie pasākumi

Otrdien, 27. novembrī tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) jau ceturto gadu bibliotēkas telpās rīko Invaliditātes dienai veltītus pasākumus.

Konferences tiešraidi skatieties šeit.

Konference „Vai viegli dzīvot sabiedrībā? Invaliditāte.” norisināsies LNB Konferenču centrā laikā no plkst.10:00 līdz 16:00. Konferencē runās par deinstitucionalizāciju, kuru trīs sesijās no dažādām perspektīvām aplūkos Tiesībsarga biroja, valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji.

I sesija. Tiesību īstenošana praksē:

  1. Atbalsts ģimenē – pamats bērna ar funkcionāliem traucējumiem dzīvei sabiedrībā. Pašvaldību prakse un vecāku viedoklis (Zanda Rūsiņa, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vecākā juriste);
  2. Cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem starp valsti un pašvaldību, gaidot sabiedrībā balstītus pakalpojumus (Inga Zonenberga, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece).

II sesija. Izaicinājumi un iespējas:

  1. NVO un pašvaldība DI procesā (Eva Viļķina, biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja);
  2. NVO iespējas DI procesā (Inga Šķestere, biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja);
  3. DI blakus procesi un nepieciešamais atbalsts (Malda Caune, Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības “Zelta atslēdziņa” pārstāve);
  4. DI process. Kā patiesībā jūtas cilvēks? (Agita Šulca, biedrības ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem “Vecāki kopā” pārstāve).

III sesija. Rīcības un risinājumi:

  1. Sabiedrības iesaiste Dienas centra izveidē – Ādažu pieredze (Māris Sprindžuks, Ādažu novada domes priekšsēdētājs);
  2. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi. Saldus pieredze (Ina Behmane, Saldus novada PA “Sociālais dienests” direktore);
  3. Invaliditāte. Patstāvība. Iespējas. (Anna Jegorova, Daugavpils novada domes Sociālā dienesta vadītāja);
  4. Deinstitucionalizācija – izaicinājumi un turpmākā rīcība (Aldis Dūdiņš, LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktora p. i., Kristīne Lasmane, LM Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte).

Konferencē daudz domāts par vides pieejamību, būs nodrošināts arī surdotulks, kā arī tiešraide tiesībsarga mājaslapā www.tiesibsargs.lv.

Jau ceturto gadu svinīgā ceremonijā “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” no plkst.18:00 līdz 21:00 pasniegs balvas kā NVO, tā individuālo sniegumu kategorijās: Uzdrīkstēšanās, Nodarbinātības veicinātājs, Sociālo tīklu balss, Izglītotājs, Bērnu atbalsts, Pakalpojumu nodrošinātājs.

Šogad papildu konferencei un svinīgajai ceremonijai notiks arī pasākums “Iedvesmas meistarklase”, kurā aicināti piedalīties tikai NVO pārstāvji, lai radošā gaisotnē rastu jaunas idejas uzņēmējdarbības veicināšanai.

Rūpējoties par estētiski izglītojošu noformējumu, pasākumu norises laikā būs aplūkojama arī Valtera Poļakova fotogrāfiju izstāde “Izaugt ģimenē”.