Ir jāsaliek punkti uz „i” bezmaksas izglītības jautājumā

Nepieciešams nekavējoties vēl skaidrāk tiesību aktu līmenī noteikt valsts un pašvaldības pienākumu sadalījumu izglītības bez maksas nodrošināšanā. Vecāku un skolotāju turēšana tā saucamajā ķīlnieku lomā ir jāpārtrauc. Tiesību aktu pilnveide Saeimai būtu veicama vēl pirms došanās vasaras brīvdienās.

Tiesībsarga birojs ir apkopojis informāciju par finansējuma apmēru, ko katra Latvijas pašvaldība atvēl izglītības bez maksas nodrošināšanai. Pašvaldības budžeta lielums nav noteicošais faktors, lai nodrošinātu skolai visu nepieciešamo. Būtisks faktors ir pašvaldības vadības izpratne un griba.

Jau šobrīd tiesību aktos ir skaidri noteikts, ka vecākiem nav pienākums nodrošināt līdzekļus izglītības standarta īstenošanai. Neskatoties uz to, daļa pašvaldību aizbildinās ar gramatisku tulkošanas pieeju, proti, ja nav melns uz balta uzrakstīts, tad var turpināt prettiesisko praksi un likt vecākiem iegādāties mācību materiālus.

Tiesībsargs Juris Jansons uzskata, „ka ilgāk kavēties ar problēmu risinājumiem izglītības bez maksas nodrošināšanā vairs nedrīkst. Šis ir pēdējais brīdis, lai politiskajā līmenī saliktu visus punktus uz „i” un identificētās problēmas atrisinātu uz visiem laikiem. Apkopotā informācija liecina, ka tikai daļa pašvaldību ar 1.septembri nodrošinās visu mācību procesam nepieciešamo. Skaidri iezīmējas arī tās pašvaldības, kuras izliekas, ka izglītības bez maksas nodrošināšana uz tām neattiecas.”

Šodien, 22.maijā, plkst. 13.00 tiesībsargs Juris Jansons rīko preses konferenci par identificēto problēmu risinājumu gaitu izglītības bez maksas jautājumā. Preses konference norisināsies Tiesībsarga birojā, Baznīcas ielā 25, 4.stāva zālē, Rīgā.

Tiesībsargs 2012.gada 23.maijā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļus un klātesošos iepazīstināja ar ziņojumu par tiesību iegūt pamata un vispārējo vidējo izglītību bez maksas nodrošināšanu pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs. Ziņojuma teksts pieejams šeit: http://bit.ly/10JZoLU.