Izstrādāts informatīvs materiāls – kampaņas “Tautība ir iespēja. Romi – vieni no mums” apkopojums

Tautība ir iespēja. Romi - vieni no mums. Akvareļa tehnikā zīmēts cilvēks dzeltenā džemperī un zilās biksēs ar ūdeni no lejkannas laista ziedus. Cilvēkam aiz muguras zemē uz akmeņiem mētājas cita, tukša, lejkanna.

Tiesībsargs īstenojis informatīvu kampaņu “Tautība ir iespēja. Romi – vieni no mums”, lai parādītu, ka neatkarīgi no tautības cilvēkam ir vienas un tās pašas vajadzības, vienlaikus – ir tik daudz apstākļu, kas ietekmē iespējas sasniegt cerēto.
Kampaņa veidota divās šķautnēs. Viena šķautne parāda, kā romu pārstāvjiem izdevies sasniegt savus izvirzītos mērķus, piedzīvot personības izaugsmi, iekļauties sabiedrībā, tikmēr otra šķautne parāda, kādi ir iemesli, kāpēc daļai romu ir ļoti grūti pārvarēt grūtības, piepildīt savas ieceres un mērķus.

Aicinām iepazīties ar kampaņas materiālu – iedvesmoties, kā arī aizdomāties par to, kā visi kopā veidojam šo sabiedrību.