Jābūt līdzsvaram starp e-veselību un pacientu datu aizsardzību

2015. gadā un 2016. gadā tiesībsargs saņēmis vairākus iesniegumus no Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas, kuros citastarp tiesībsargs tika aicināts izvērtēt Ministru kabineta noteikumu Nr. 134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” atbilstību Satversmes 96. pantam un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pantam. Lai pārrunātu ar e-veselības sistēmas ieviešanu saistīto problemātiku, tiesībsargs 2016. gada 8. jūlijā organizēja diskusiju, kurā bija aicināti pārstāvji no institūcijām, kas ir atbildīgas par e-veselības sistēmas īstenošanu, proti, Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta. Sanāksmē piedalījās arī Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Lauku Ģimenes ārstu asociācija un Datu valsts inspekcijas pārstāvji. Secinot, ka attiecībā uz e-receptēm un darba nespējas lapām e-veselības sistēmas tiesiskais regulējums vēl ir pilnveidojams, tiesībsargs ierosināja pārbaudes lietu. Pārbaudes lietas ietvaros tiesībsargs vērsās Veselības ministrijā, aicinot precizēt vairākus MK noteikumu Nr. 134 punktus.

Neskatoties uz to, ka Veselības ministrija iestrādājusi dažus tiesībsarga priekšlikumu minēto MK noteikumu grozījumos, tiesībsargs secina, ka tā nav ņēmusi vērā vairākus būtiskus priekšlikumus. Ņemot vērā minēto, tiesībsargs nosūtījis vēstuli Ministru kabinetam, kurā aicina veikt nepieciešamos grozījumus tiesiskajā regulējumā, lai nodrošinātu līdzsvaru starp veiksmīgi funkcionējošu e-veselības sistēmu un pacienta medicīnas datu aizsardzību atbilstoši cilvēktiesību standartiem.