Jau otro gadu Latvijā tiek uzsākts mēnesis pret cilvēku tirdzniecību

Šodien, 18.septembrī – mēnesi pirms Eiropas Savienībā un Latvijā atzīmējamās Pretcilvēktirdzniecības dienas – valstī tiek uzsāktas dažādas preventīvas aktivitātes, tai skaitā apjomīgu projektu, kas saistītas ar cilvēku tirdzniecības mazināšanu, īstenošana.

Ar mērķi mazināt cilvēktirdzniecību, oktobrī ieplānota arī Tiesībsarga biroja rīkota sabiedrības informēšanas kampaņa. Arī citas institūcijas  šai periodā ieplānojušas dažādas preventīvas aktivitātes. 

Biedrība  “Patvērums “Drošā māja”” šajā mēnesī uzsāk projekta “Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” aktivitāšu īstenošanu. Šī projekta mērķis ir ar inovatīviem pakalpojumiem paplašināt atbalsta sistēmu cilvēktirdzniecības upuriem, paaugstināt informētības līmeni sociālā darba speciālistu vidū, kā arī veidot interaktīvus preventīvos pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai. Projekta mērķa grupa ir cilvēktirdzniecības upuri, jaunieši – kā viena no lielākajām riska grupām, personas ar invaliditāti, upuru un potenciālo upuru radinieki, draugi un paziņas, NVO, kas pārstāv augšminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, biedri, darbinieki un brīvprātīgie. 

Kā secīgs turpinājums iepriekšējo gadu informatīvajām kampaņām, tiek uzsākts projekts “Pārdota brīvība 3”. Tā ietvaros šomēnes savu darbību turpinās Informatīvais pretcilvēktirdzniecības treileris. Lai paaugstinātu informētības līmeni par cilvēku tirdzniecību un iesaistīto institūciju lomu, kompetenču sadalījumu, tiks organizēti divu dienu apmācību semināri nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar jauniešiem un/vai sievietēm.

Pēc biedrības “Patvērums “Drošā māja”” apkopotās statistikas – no janvāra līdz augustam tās speciālisti reģistrējuši 140 gadījumus, kad cilvēki vērsušies pēc konsultācijām saistībā ar cilvēktirdzniecību. No tiem 41 reize informācija sniegta par fiktīvo laulību, 11 par piespiedu darbu, 3 par seksuālās ekspluatācijas gadījumiem. Skaidrojoša informācija sniegta 85 reizes. Visbiežāk par gadījumiem ziņojusi pati persona – 86 reizes, cita persona/organizācija – 48 reizes, 6 gadījumos ziņojušas vēstniecības.

Visbiežāk – 137 reizes – iedzīvotāji izvēlējušies informāciju sniegt/iegūt zvanot uz Uzticības tālruni cilvēktirdzniecības mazināšanai (+371) 28612120.