Kā ārkārtējā situācija ietekmē bērnu pieskatīšanu un bērna tikšanos ar vecākiem, kas nedzīvo kopā?

Tiesībsarga birojā ienākuši jautājumi par bērna tiesību ievērošanu ārkārtējās situācijas kontekstā.

 

1.Kā ārkārtējās situācijas ietvaros interpretējams mājsaimniecības jēdziens?

 

Mājsaimniecības jēdziens interpretējams tāpat kā līdz šim – tās ir personas, kas dzīvo kopā vienā mājoklī un kurām ir kopīgi izdevumi par mājokli un pārtiku.

 

2.Vai ārkārtējās situācijas laikā vecāki ir tiesīgi bērnus nodot pieskatīšanā vecvecākiem, paziņām? Ja var, tad kā būtu īstenojama nodošana pieskatīšanā?

 

Bērniem no epidemioloģiskās drošības viedokļa būtu jāpaliek mājās kopā ar personām, ar kurām bērni dzīvo vienā mājsaimniecībā. Ja tas nav iespējams objektīvu apstākļu dēļ, piemēram, vecākam jādodas uz darbu un bērns ir jaunāks par septiņiem gadiem, vecāki ir tiesīgi bērnus nodot pieskatīšanā vecvecākiem vai paziņām. Te gan jāņem vērā, ka seniori ir īpaša riska grupa, kas jāsargā no kontaktiem ar iespējamiem vīrusa nēsātājiem, un nebūtu vēlams viņiem radīt risku inficēties. Nodošana pieskatīšanā īstenojama, aizvedot bērnu pie pieskatītāja vai pieskatītājam ierodoties bērna dzīvesvietā.

 

3.Cik bērnus vienlaicīgi var pieskatīt vecvecāki? Ja patstāvīgi aizbrauc viens bērns pie vecvecākiem, vai tas ir pārkāpums?

 

Ja tie ir bērni, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā (brāļi, māsas, pusbrāļi, pusmāsas), bērnu skaits nav ierobežots. Septiņu gadu vecumu sasniedzis bērns drīkst braukt viens pats.

 

4.Vai pie vecvecākiem pieskatīšanā esošus bērnus brīvdienās var apciemot vecāki?

 

Rīkojumā par ārkārtējo situāciju ir noteikti pulcēšanās ierobežojumi publiskās ārtelpās un publiskās iekštelpās. Kā arī ir aizliegti privāti pasākumi, izņemot bēru ceremonijas ārtelpās. Vecvecāku māja nav publiska telpa un ciemošanās pie bērniem, kurus pieskata vecvecāki, nav privāts pasākums rīkojuma izpratnē. Ņemot vērā, ka pirmsskolas izglītības iestādes strādā, tad nav atšķirības starp tām un vecvecāku mājām, jo bērns tiek vests prom no mājām uz citu vidi, pie cilvēkiem, ar kuriem nedzīvo vienā mājsaimniecībā. Katrā ziņā svarīgi ir ievērot piesardzības pasākumus, kas pašiem liekas saprātīgi, nevis tikai tos aizliegumus, kas noteikti ar konkrēto tiesību aktu.

 

5.Vai, ievērojot saskarsmes tiesības ar bērnu un tiesas nolēmumu, bērnus drīkst brīvdienās, svētku dienās nodot otram vecākam citā mājsaimniecībā, kurā dzīvo arī citi otra vecāka piederīgie( pieaugušie, bērni)?

 

Jā, tiesas nolēmumu izpilde nav atcelta. Bērnus drīkst nodot otram vecākam citā mājsaimniecībā, ja vien vecāks, vai persona, ar kuru otrs vecāks dzīvo kopā, nav kādā no rīkojumā noteiktajām grupām – personas, kuras ieradušās no ārzemēm, SPKC noteiktās COVID-19 infekcijas slimības kontaktpersonas,  personas, kurām laboratoriski apstiprināta COVID-19 diagnoze.

 

6.Kā rīkoties vecākam, ja otrs vecāks neievēro ārkārtējās situācijas regulējumu un bērnu, pamatojoties uz saskarsmes tiesībām, nogādā savā dzīvesvietā, kurā ir citi iemītnieki?

 

Ja saskarsme noteikta ar tiesas nolēmumu, tas ir jāizpilda. Tiesas nolēmumu izpilde nav atcelta. Šajā gadījumā ir būtiski, kā konkrētais vecāks neievēro ārkārtējās situācijas regulējumu. Ja otrs vecāks vai persona, ar kuru otrs vecāks dzīvo kopā, ir kādā no rīkojumā noteiktajām grupām – personas, kuras ieradušās no ārzemēm, SPKC noteiktās COVID-19 infekcijas slimības kontaktpersonas,  personas, kurām laboratoriski apstiprināta COVID-19 diagnoze, tad saskarsme nav pieļaujama. Ja otrs vecāks neievēro ārkārtējās situācijas regulējumu (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto), jāinformē Valsts policija. Ja otrs vecāks un citas viņa dzīvesvietā dzīvojošās personas nav nevienā no rīkojumā noteiktajām grupām, bērna ciemošanās pie vecāka ir pieļaujama. Arī situācijā, kad nebūtu ārkārtējās situācijas, piemēram, vecāks, kuram jāīsteno saskarsme, vai kāds viņa mājsaimniecībā dzīvojošais slimotu ar sezonālo gripu, vēdera vīrusu, bērns nebūtu jāpakļauj inficēšanās riskam tikai tāpēc, ka tiesas nolēmumā tā ir noteikts – tikties konkrētos laikos. Saskarsmes īstenošanā jāvadās no abu vecāku veselā saprāta.

 

7.Vai vecāks, kas pavadījis laiku 14 dienas pašizolācijā pēc ārzemju brauciena, ir tiesīgs izmantot saskarsmes tiesības ar bērnu pēc pašizolācijas beigām? Kā tās būtu īstenojamas?

 

Jā, vecāks ir tiesīgs izmantot saskarsmes tiesības ar bērnu pēc pašizolācijas beigām. Saskarsme īstenojama iepriekšējā kārtībā.

 

Visiem labu veselību vēlot,

Bērnu tiesību nodaļa