Kā cilvēks ar invaliditāti iekļaujas Latvijas darba tirgū?

Trešdien, 29. novembrī, jau trešo gadu tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) organizē konferenci, kas veltīta Starptautiskajai personu ar invaliditāti dienai. Šī gada tēma – darba tirgus pieejamība personām ar invaliditāti.

Tiesībsargs: “Latvijai ir jāpilda starptautiskās saistības. Viena no tām – ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām –, kas dalībvalstīm uzliek pienākumu nodrošināt personām ar invaliditāti piekļuvi darba tirgum vienlīdzīgi ar citiem.”

Šī gada konferencei būs trīs tematiskās sesijas. Pirmajā sesijā cilvēki ar dažāda veida invaliditāti dalīsies savos pieredzes stāstos par nodarbinātību. Otrajā sesijā – Labklājības ministrija un Nodarbinātības valsts aģentūra iepazīstinās ar esošajiem un plānotajiem atbalsta mehānismiem. Diskusijā piedalīsies Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja A. Barča, Ārvalstu investoru padomes Darba tiesību grupas pārstāve I. Kostina un Latvijas Darba devēju konfederācijas darba tiesību eksperts A. Alksnis. Trešajā sesijā tiks prezentētas tiesībsarga un sadarbības partneru izstrādātās vadlīnijas darba devējiem, kas sniegs skaidrojumu, kā praktiski pielāgot darba vietas personām ar dažāda veida invaliditāti.

“Persona ir tiesīga pelnīt iztikas līdzekļus ar darbu, kuru tā brīvi izvēlas vai kurā nepieciešamās prasmes atbilst darba tirgus prasībām, nevis, kuru persona ar invaliditāti ir spiesta strādāt, jo citur darbu nav iespējams dabūt. Protams, darba videi ir jābūt pieejamai un atvērtai personām ar invaliditāti. Minētais nozīmē arī diskriminācijas aizliegumu darba vidē, taisnīgus, drošus, veselīgus un labvēlīgus darba apstākļus, vienlīdzīgas iespējas un vienādu atlīdzību par līdzvērtīgu darbu, iespēju aizstāvēt savas tiesības un iespēju atgriezties darba tirgū,” skaidro tiesībsargs.

Konferenci būs iespējams skatīt tiešraidē: www.tiesibsargs.lv, www.apeirons.lv, www.lnb.lv, www.nva.gov.lv.

NB! 29. novembrī tiks pasniegtas NVO Gada balvas personu ar invaliditāti atbalstam. Šogad NVO tiks godinātas sešās kategorijās: Skaļākā balss, Nodarbinātības veicinātājs, Pakalpojumu nodrošinātājs, Izglītības attīstītājs, Sociālā kampaņa un Bērnu ar invaliditāti aizstāvis. Aicinām ikvienu, kas vēlas ar savu klātbūtni atbalstīt un sumināt aktīvās organizācijas un piedalīties svētku pasākumā, līdz 28. novembrim pieteikt savu dalību, uz e-pasta adresi nvobalva@tiesibsargs.lv nosūtot dalībnieka vārdu un uzvārdu (un, ja iespējams, organizācijas vai iestādes nosaukumu).